Alles over waarheid FAQ

Veel gestelde vragen

Kunnen openbaringen uit "ELS" Bijbelcodes vertrouwd worden? - Wat is ELS en wat betekent het? Hoe weten we of de codes waarheid bevatten? Bestudeer het bewijs.

Enkele profetieën uit de Bijbel? - Leer over de profetieën die in Gods Woord kunnen worden gevonden. Bestudeer hier onder andere de Messiaanse profetieën. Waarom zijn ze zo belangrijk?

Hoe spreekt God tot Zijn profeten? - Hoe bracht God in de oudheid Zijn boodschappen over aan de profeten? Leer van Bijbelse voorbeelden over Gods communicatie.

Wat is profetie? - Heb jij ooit willen weten wat de toekomst zal brengen? Lees dit artikel om te ontdekken hoe je dat kunt doen!

Wie was Alexander de Grote? - Waarom was Alexander zo groot? Lees dit artikel om meer over hem te leren. Hoe beïnvloedde hij de Bijbelse profetieën?

Wie was de profeet Daniël? - Wie was deze man en wat kunnen we van zijn leven leren? Waarom wordt hij een profeet genoemd?

Wie was de profeet Ezechiël? - Ezechiël was een beroemd figuur uit de Bijbel en een profeet van God. Lees meer over hem in dit korte artikel.

Wie was koning Nebukadnessar? - Leer over zijn militaire veroveringen en zijn invloed op de Bijbel. Welke rol speelt hij in de Bijbelse profetie?

Was Jezus de Joodse Messias? - Is Jezus de Messias? Leer waarom veel Joden hem afwijzen als hun Messias en Verlosser. Bestudeer de feiten.

Wat is de geschiedenis van het volk Israël? - Leer over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël. Wat hebben deze met jou en mij te maken? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël?

Hoe ziet de geschiedenis van de Heilige Bijbel eruit? - Veel mensen lezen de Heilige Bijbel, maar kennen de geschiedenis ervan niet. Lees dit korte artikel om de diepere waarheden van de Bijbel te ontdekken.

Wat is tekstkritiek? - Wat is het verschil tussen de Meerderheidstekst en de Kritische Tekst? Hoe kan tekstkritiek vaststellen wat er in de oorspronkelijke manuscripten stond?

Is er een goede uitleg voor vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel? - Als je iets in de Bijbel aantreft dat tegenstrijdig lijkt, wat kun je dan doen? Hoe zet je deze situatie recht?

Staan er tegenstrijdigheden in de Bijbel? - Hoe kunnen we de discrepanties verklaren die in de Bijbel worden aangetroffen? Ik dacht dat de Bijbel onfeilbaar was? Leer nu meer.

Zijn er goede boeken over tegenstrijdigheden in de Bijbel? - Vind hier materiaal dat je kan helpen bij de bestudering van Bijbelse tegenstrijdigheden. Vind informatie over diverse moeilijk te vinden voorbeelden.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen