Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Alles over waarheid FAQ

Frequently Asked Questions on Waarheid

 • Enkele profetieën uit de Bijbel? - Leer over de profetieën die in Gods Woord kunnen worden gevonden. Bestudeer hier onder andere de Messiaanse profetieën. Waarom zijn ze zo belangrijk?
 • Hoe spreekt God tot Zijn profeten? - Hoe bracht God in de oudheid Zijn boodschappen over aan de profeten? Leer van Bijbelse voorbeelden over Gods communicatie.
 • Wat is profetie? - Heb jij ooit willen weten wat de toekomst zal brengen? Lees dit artikel om te ontdekken hoe je dat kunt doen!
 • Wie was Alexander de Grote? - Waarom was Alexander zo groot? Lees dit artikel om meer over hem te leren. Hoe beïnvloedde hij de Bijbelse profetieën?
 • Wie was de profeet Daniël? - Wie was deze man en wat kunnen we van zijn leven leren? Waarom wordt hij een profeet genoemd?
 • Wie was de profeet Ezechiël? - Ezechiël was een beroemd figuur uit de Bijbel en een profeet van God. Lees meer over hem in dit korte artikel.
 • Wie was koning Nebukadnessar? - Leer over zijn militaire veroveringen en zijn invloed op de Bijbel. Welke rol speelt hij in de Bijbelse profetie?
    • Wat is de geschiedenis van het volk Israël? - Leer over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël. Wat hebben deze met jou en mij te maken? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël?
                               • Wat is tekstkritiek? - Wat is het verschil tussen de Meerderheidstekst en de Kritische Tekst? Hoe kan tekstkritiek vaststellen wat er in de oorspronkelijke manuscripten stond?


                                     WAT DENK JIJ?
                                     Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

                                     Wat is uw reactie?

                                     Ja, ik wil Jezus volgen

                                     Ik ben al een volgeling van Jezus

                                     Ik heb nog steeds vragen                                     Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden