Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Openbaringen uit Bijbelcodes

QUESTION: Kunnen openbaringen uit "ELS" Bijbelcodes vertrouwd worden?

ANSWER:

Voordat we de vraag kunnen beantwoorden of openbaringen uit zogenaamde "ELS" Bijbelcodes vertrouwd kunnen worden, moeten we eerst een algemeen begrip krijgen van wat een ELS Bijbelcode is. De technische naam voor deze methode om woorden te vinden die verborgen zijn in de tekst van de Bijbel is "Equidistant Letter Sequences" of kortweg "ELS", wat in het Nederlands min of meer "Lettervolgordes met gelijke afstanden" betekent.

Om de code te laten werken, heb je een computer nodig en een kopie van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. De computer zoekt dan eerst de eerste letter van een bepaald woord in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst en begint vanaf dat punt letters te tellen totdat de volgende letter van dat woord wordt gevonden. De letterafstand tussen deze twee letters wordt dan de code die de computer gebruikt om letters over te slaan. De computer gebruikt vervolgens steeds hetzelfde interval om te kijken of zo de volgende letter van het opgegeven woord gevonden kan worden, enzovoorts. De computer begint elke poging door eerst elke volgende letter over te slaan, dan elke twee letters, enzovoorts, totdat het juiste interval wordt gevonden.

Het echte dilemma is de vraag of de openbaringen uit ELS Bijbelcodes werkelijk vertrouwd kunnen worden. Veel mensen geloven dat dit het geval is. Michael Drosnin beweert in feite in zijn boek, "The Bible Code" ("De Bijbelcode"), dat hij met behulp van de ELS Bijbelcode profetieën in de teksten van de oude Bijbelse manuscripten heeft gevonden over een groot aantal tegenwoordige gebeurtenissen, zoals de Golfoorlog en de moord op premier Rabin. Hij beweert zelfs dat hij een profetie heeft gevonden die zijn eigen dood voorspelt.

Natuurlijk zal iemand die beweert de toekomst te kunnen voorspellen zowel gretige volgelingen als sceptische schriftgeleerden aantrekken. De geldigheid van de openbaringen zelf wordt betwijfeld vanwege de methode die wordt gebruikt om ze te vinden. Veel Bijbelse schriftgeleerden zijn van mening dat God geen code in de Bijbel zou verbergen, als de mens duizenden jaren lang geen technologie ter beschikking zou hebben om die code te ontdekken. Zij zijn ook van mening dat de Bijbel de openbaring van God is. Ze wijzen op het feit dat geen enkele schrijver in de Bijbel ooit gewag heeft gemaakt van een code die gebruikt werd om de Bijbel te schrijven of van een code die ons zou helpen de Bijbel te begrijpen.

Sommige sceptici van de Bijbelcode zeggen dat de Bijbel ons waarschuwt om op de hoede te zijn voor valse leer en zij geloven dat de Bijbelcode het sluwe werk van Satan is in een hernieuwde poging om ons van de waarheid af te leiden. Er bestaan ook stemmen onder de sceptici en onder Christenen die zeggen dat de openbaringen van de Bijbelcode niet vertrouwd kunnen worden vanwege het feit dat het oorspronkelijke experiment nooit volgens de correcte wetenschappelijke methode werd geanalyseerd of geverifieerd.

Als de code daadwerkelijk van God afkomstig zou zijn, dan zou God ons al lang geleden een manier hebben gegeven om deze aan ons te openbaren. Weer anderen vragen zich af of zij de Bijbelcode wel kunnen vertrouwen omdat zij het gevoel hebben dat ze wederom door een truc om de tuin worden geleid. Wat betekent dit alles nu voor ons?

Elke openbaring die uit dergelijke codes afkomstig is, moet met een door God gegeven onderscheidingsvermogen en zorgvuldigheid worden behandeld. We moeten ook onthouden dat de Bijbel het Woord van God zelf is en dat deze geschikt is om te prediken, om anderen over God te onderwijzen en om ons te helpen om onze relatie met God te begrijpen.

Kortom, het maakt niet uit of er wel of niet een Bijbelcode verborgen is in het originele Hebreeuws, we moeten onze aandacht hierdoor niet laten afleiden van het Woord van God of ons beeld hiervan laten veranderen. We moeten er zeker voor zorgen dat het ons vertrouwen in de Bijbel niet schaadt. Uiteindelijk is het mogelijk dat de Bijbelcode van God is, maar het zou ook slechts een sluw bedrog kunnen zijn, dat Satan heeft bedacht om ons te verwarren door ons een illusie van de waarheid voor te houden. Welke keuze je ook maakt, je bent het aan jezelf verplicht om zoveel mogelijk over devan Hem te horengetoond te worden.

Leer nu meer over Bijbelcodes!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden