Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Bijbelcodes


Bijbelcodes - Fascinerende voorbeelden van een bovennatuurlijk ontwerp
Bijbelcodes zijn modellen, voorafschaduwingen en codes in de Bijbel die bewijs leveren voor een Goddelijke integratie van de 66 afzonderlijke boeken; de boeken die over een periode van bijna 1600 jaar door 40 verschillende auteurs werden geschreven. We richten ons hier niet op de controversiële en door de media opgehemelde onderwerpen, zoals de "verborgen" Equidistant Letter Sequencing, die door Michael Drosnins boek "The Bible Code" ("De Bijbelcode") populair werd gemaakt.1 In plaats daarvan kijken we naar traditionele en beproefde voorbeelden van een bovennatuurlijk ontwerp dat die uit de pagina's van Gods Woord springt.


Bijbelcodes - De genealogie in Genesis
Door de Bijbel heen zijn Bijbelcodes gebaseerd op allerlei alledaagse dingen, waaronder namen en genealogieën. Laten we meteen maar toegeven dat dergelijke lijsten op het eerste gezicht erg saai lijken. Maar wanneer we vooruitgang boeken in onze studies, zul je zien dat Bijbelse namen en genealogieën niet alleen belangrijk zijn als bevestiging van de historische en culturele waarheid van de Bijbel, maar dat zij ook beladen zijn met inzicht, betekenis en soms zelfs een bovennatuurlijk ontwerp.

De eerste genealogie die we in de Bijbel aantreffen gaat van ADAM naar NOACH (Genesis 5). Deze genealogie zal door de hele Bijbel heen (Oude en Nieuwe Testament) om verschillende redenen belangrijk blijken. Maar in deze studie willen we slechts een balletje opwerpen over een treffend bewijs voor de stelling dat de Bijbel ontworpen is. Dit bewijs is gebaseerd op de Hebreeuwse oorsprong van deze namen.

ADAM: adomah betekent “man”. Dit is absoluut logisch, omdat hij de eerste mens was.

SET betekent “toegewezen” of "gegeven". Eva zei: “God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven".

ENOS betekent “sterfelijk”, “broos” of “miserabel”, en werd gebruikt in de context van diepe rouw, ziekte, misère of ellende. In de dagen van Enos begon de mens God te onteren.

KENAN betekent “verdriet”, “requiem” of “elegie”. Nogmaals, dit was een zwarte bladzijde in de geschiedenis en ouders kozen vaak namen voor hun kinderen die verwezen naar de omstandigheden tijdens de geboorte.

MAHALALEL: mahalal betekent “gezegend” of “lof” en El was de naam voor God. Daarom betekent Mahalel traditioneel "de gezegende God" (opmerking: je zult zien dat veel Hebreeuwse namen het woord El bevatten, zoals Dani-el, "God is mijn rechter", en Nathani-el, “Geschenk van God,” enzovoorts).

JERED: yaradh betekent “zal neerkomen”. Veel schriftgeleerden geloven dat dit afkomstig is uit de tijd waarin de "zonen van God" op aarde "neerkwamen" om de dochters van de mensen te onteren, wat resulteerde in de zogenaamde Nephilim (de "gevallenen").

HENOCH betekent “onderwijzen” of “aanvang”. Later in de Bijbel leren we dat Henoch de eerste was van vier generaties priesters.

METUSELACH: muth betekent “dood” en shalach betekent “brengen” of “voortbrengen”. Daarom betekent zijn volledige naam "zijn dood zal brengen".

LAMECH (waarvan de stam nog steeds te zien is in ons woord "lamenteren") betekent hier in de Hebreeuwse context “wanhopend”.

NOACH: nacham betekent “verlossing bieden” of “troost”.


Read Bijbelcodes Page 2 Now!

Voetnoten:
1 "Equidistant Letter Sequencing", of "ELS", houdt in dat er in bepaalde Bijbelpassages verborgen berichten zouden kunnen worden gevonden, als alleen de letters gelezen worden die op zekere, gelijke letterafstanden worden aangetroffen.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden