Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De waarheid van de Bijbel


De waarheid van de Bijbel - Waarom is dit boek zo anders?
Bestaat er wel zoiets als een "Bijbelse waarheid"? Waarom zouden we dit "heilige boek" meer kunnen vertrouwen dan enige andere spirituele, godsdienstige of filosofische uiteenzetting? Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat onze hedendaagse Bijbel dezelfde verzameling van 66 boeken uit de oudheid is?


De waarheid van de Bijbel - De betrouwbaarheid van de oude manuscripten
De waarheid van de Bijbel? Laten we eens kijken! De Bijbel is, met een oplage van ongeveer twee miljard, ongetwijfeld de grootste bestseller ter wereld. De Bijbel werd bijna 2000 jaar geleden voltooid en is tegenwoordig het best bewaarde literaire werk uit de hele oudheid. Er zijn tot dusver meer dan 24.000 manuscripten van het Nieuwe Testament ontdekt (vergelijk dit met het tweede best bewaarde werk uit de oudheid, Homerus' "Ilias", waarvan tot op heden slechts 643 resterende manuscripten ontdekt zijn). De drukpers werd pas rond 1450 uitgevonden, maar we zijn toch in het bezit van handgeschreven kopieën van het Oude Testament die dateren uit ongeveer 200-300 voor Christus. Het is opmerkelijk dat deze oude manuscripten nagenoeg identiek zijn aan de Bijbel die wij vandaag de dag lezen.

Laten we eens naar de manuscripten van het Nieuwe Testament kijken. Het zogenaamde "Bodmer Papyrus II" bevat het grootste gedeelte van het Evangelie van Johannes en dateert uit ongeveer 150-200 na Christus. De "Chester Beatty Papyri" bevatten belangrijke gedeelten van het Nieuwe Testament en dateren uit ongeveer 200 na Christus. De "Codex Vaticanus", het oudste complete Nieuw Testament dat we tot nu toe ontdekt hebben, dateert uit 325-350 na Christus. De apostel Johannes, een metgezel en leerling van Jezus, schreef vijf boeken van het Nieuwe Testament en stierf in 100 na Christus. We hebben fragmenten van het Evangelie van Johannes uit 110-130 na Christus. Deze werden dus binnen dertig jaar na zijn dood geschreven. Wanneer we dat vergelijken met andere werken uit de oudheid zoals Plato, Homerus of Tacitus, dan is deze korte tijdsperiode tussen het origineel en de meest recente kopie uitzonderlijk!

Clemens van Rome stierf in 100 na Christus de martelaarsdood. In zijn werken citeert hij uit Matteüs, Marcus, Lucas, Handelingen, 1 Korintiërs, 1 Petrus, Hebreeën en Titus. De citaten van Clemens komen volledig overeen met de Bijbel die we tegenwoordig lezen. Sterker nog: als alle bewaard gebleven Bijbelteksten uit de oudheid verloren zouden gaan, dan zouden we nog steeds in staat zijn om het volledige Nieuwe Testament, met uitzondering van slechts 11 verzen, te reconstrueren uit de werken van de vroege kerkleiders, omdat zij zo veel uit het Nieuwe Testament citeerden. Maar gelukkig is dat niet eens nodig. We hebben de beschikking over 5.300 Griekse manuscripten, 10.000 kopieën van de Latijnse Vulgaat en 9.300 andere oude manuscripten. In totaal hebben we meer dan 36.000 behouden citaten uit het Nieuwe Testament. In een notendop kunnen we zeggen dat de Bijbel het best bewaarde literaire werk uit de hele oudheid is en er bestaat geen twijfel over de algehele betrouwbaarheid van de Bijbel!


De waarheid van de Bijbel - Het getuigenis van de schrijvers
Wanneer de waarheid van de Bijbel wordt besproken, beweren veel sceptici dat de vroege kerk de Bijbelteksten met opzet heeft gemanipuleerd. Wat deze bewering betreft kunnen wij de volgende vraag stellen: zou een groep mensen, die bereid was om een vreselijke vervolging te ondergaan en een gruwelijke dood te sterven door hun geschriften te verdedigen, zich werkelijk schuldig maken aan het verdraaien van diezelfde teksten? Dat is waanzin! Als zij de Schriftteksten verbasterden, of wisten dat anderen dit gedaan hadden, dan zou dat betekenen dat zij bewust stierven voor een leugen! Niemand lijdt of sterft voor een leugen! De vliegtuigkapers van 11 September 2001 geloofden misschien wel oprecht in het idee waar zij voor stierven, maar zij konden onmogelijk weten of wat zij geloofden waar was of niet; zij stelden hun vertrouwen in tradities die over vele generaties aan hen werden overgeleverd. Zij stierven niet bewust voor een leugen; in onwetendheid stierven zij voor een leugen.

Maar de martelaren van het Nieuwe Testament hadden met eigen ogen gezien wat zij beweerden te hebben gezien... of niet! Zo simpel is het. Of zij hadden ontmoetingen met de opgestane Christus... of niet. Zij wisten ongetwijfeld of hun getuigenis waar was of niet! Desalniettemin bleven deze mannen achter hun getuigenis staan, zelfs tot zij door hun vervolgers op gruwelijke wijze werden vermoord. En dat terwijl zij voldoende gelegenheden hadden gehad om hun getuigenis in te trekken en zich er volledig van bewust waren of hun getuigenis al dan niet waar was. Waarom zouden zoveel mensen sterven voor een leugen? Zij hadden niets te winnen door te liegen, maar het mag duidelijk zijn dat zij alles te verliezen hadden.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden