Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Wie was Alexander de Grote?

QUESTION: Wie was Alexander de Grote?

ANSWER:

Alexander de Grote was een van de meest succesvolle militaire leiders uit de menselijke geschiedenis. Op slechts 20-jarige leeftijd nam hij de leiding over het Griekse leger op zich en veroverde hij zeer snel een groot grondgebied ten oosten van Griekenland, helemaal tot in India. Op 33-jarige leeftijd stierf hij plotseling aan een mysterieuze ziekte.

Het boek Daniël, dat 250 jaar vóór Alexanders geboorte werd geschreven, beschrijft hem van het begin tot het einde van zijn heerschappij tot in detail:

"Terwijl ik ernaar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen, hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. De bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. Hij naderde de ram met de twee horens die ik bij het kanaal had zien staan, en schoot met een razende kracht op hem af. Ik zag hoe hij op de ram afstormde, hem woedend aanviel en al stotend beide horens van de ram wist te breken. De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hem omver en vertrapte hem; er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote horen af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende horens, die naar de vier windrichtingen wezen." (Daniël 8:5-8)

De Bijbel legt de droom voor Daniël uit. In verzen 20-22 wordt gezegd: "De ram met de twee horens die je zag, duidt op de koningen van de Meden en de Perzen. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote horen tussen zijn ogen is de eerste koning. De horen brak af en er kwamen vier andere voor in de plaats; dat betekent dat er vier koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht."

Alexander de Grote werd ziek in mei van het jaar 323. Hij stierf op de 11e juni van datzelfde jaar. En hoewel hij een erfgenaam achterliet, kwamen de Grieken in opstand en begonnen Alexanders officieren een burgeroorlog, waarna zijn rijk in vieren werd gedeeld.

Sommige Bijbelse schriftgeleerden zijn het niet eens met deze interpretatie van Daniëls droom. Zij beweren dat deze niet op Alexander de Grote duidt, maar dat het een voorspelling is van de nog komende eindtijd. Zoals het geval is voor zo veel Bijbelse passages, lijken gebeurtenissen uit het verleden zich in de toekomst te herhalen. De aard en de daden van de mens veranderen niet, alleen de omstandigheden.

Er staat misschien wel een nieuwe Alexander de Grote aan de horizon. De tijd zal het leren.

Leer meer over Bijbelse profetie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden