Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel

QUESTION: Is er een goede uitleg voor vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel?

ANSWER:

Wanneer iemand de Bijbel leest zonder echt op zoek te zijn naar tegenstrijdigheden, dan zal hij of zij ontdekken dat de Bijbel begrijpelijk, consequent en harmonieus is. We geven toe dat sommige passages moeilijk uit te leggen zijn. Er staan enkele passages in de Schrift die andere passages op het eerste gezicht lijken tegen te spreken. Waarom is dit zo? De Bijbel werd over een periode van ongeveer 1500 jaar door ongeveer 40 verschillende auteurs geschreven. De Bijbel behandelt een groot aantal verschillende onderwerpen. De Bijbelse tekst bestaat uit verschillende literaire stijlen, zoals poëzie, geschiedenis, onderricht en profetie. Elke Bijbelse schrijver schreef zijn boek(en) voor een ander gehoor, vanuit een ander perspectief en met een ander doel voor ogen. We zouden daarom inderdaad wel wat verschillen mogen verwachten!

Maar een verschil is niet hetzelfde als een tegenstrijdigheid. Het gaat slechts om een tegenstrijdigheid als er geen enkele acceptabele uitleg mogelijk is. En zelfs als het die uitleg ons nog niet bekend is, dan betekent dat nog niet dat er geen uitleg is. In het verleden is er door sceptici en critici al op een groot aantal zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel gewezen, bijvoorbeeld met betrekking tot historische of geografische details, maar na nieuwe archeologische ontdekkingen bleken zij het dan toch steeds weer bij het verkeerde eind te hebben.

Nou, hoe kunnen we dan een antwoord geven op vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel?
  • Neem eerst de tijd om het probleem in gebed te bestuderen en bekijk of er een duidelijke en adequate oplossing bestaat.
  • Ga op onderzoek uit. Maak gebruik van de prima boeken over de Bijbel die beschikbaar zijn, zoals Bijbelcommentaren, apologetische werken die de Bijbel verdedigen en websites over Bijbelonderzoek.
  • Praat met een pastor of voorganger in je gemeente.

Als er dan nog steeds geen duidelijke oplossing voorhanden is voor de schijnbare tegenstelling, dan moeten we ons vertrouwen in God stellen. We moeten ons ervan bewust zijn dat Zijn Woord de waarheid is en dat er daarom altijd een oplossing bestaat die gewoon nog niet gevonden is (2 Timoteüs 2:15; 3:16-17).

Leer meer over tegenstrijdigheden in de Bijbel!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden