Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Koning Nebukadnessar

QUESTION: Wie was koning Nebukadnessar?

ANSWER:

De belangrijkste koning van het Tweede of Neo-Babylonische Rijk was koning Nebukadnessar II. Hij regeerde van 605-562 voor Christus als de machtigste koning op aarde. Zijn genialiteit als militair leider en zijn architectonische prestaties zijn ons tegenwoordig niet onbekend.

Koning Nebukadnessar bouwde een van de "zeven wonderen van de oude wereld": de hangende tuinen van Babylon. Hij verbeterde kanaalsystemen en herstelde oude godsdienstige monumenten. Hij was in oorlogen verwikkeld met Egypte, Tyrus, Edom en Judea en won ze allemaal.

Een van zijn militaire veroveringen bestond uit de vernietiging van Jeruzalem in 586 voor Christus. Hij nam de bewoners van de stad gevangen en bracht hen naar Babylon. Deze periode van de Joden staat bekend als de "Babylonische ballingschap". Deze ballingschap werd voorspeld in het boek Jeremia en wordt onder andere beschreven in het boek Daniël.

Nebukadnessars toenemende macht en sterkte maakten hem ook steeds arroganter. Hoogmoed is een van de dingen die God haat (Spreuken 8:13) en God maakte daarom van koning Nebukadnessar een voorbeeld. God verdreef de koning uit zijn machtige stad en dwong hem met de beesten in het wild te leven. Zeven jaar lang omzwierf hij de wildernis en was hij genoodzaakt om gras te eten. Uiteindelijk werd hem "zijn volle verstand" teruggegeven, toen hij God erkende als de Koning van de hemel, want: "Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen" (Daniël 4:34). Koning Nebukadnessar stierf in 562 voor Christus op 68-jarige leeftijd.

Het Babylonische koninkrijk werd uiteindelijk verwoest zoals voorspeld in Daniëls visioen in Daniël 4:31b-32. Babylon was gelegen in het tegenwoordige Irak. Een andere heerser die over dat gebied heerste en zichzelf graag vergeleek met koning Nebukadnessar was Saddam Hoessein. Net als zijn voorganger leidde Saddams trots over zijn prestaties tot zijn ondergang. Een groot aantal van koning Nebukadnessars architectonische successen is opgegraven. De hangende tuinen van Babylon zijn gedeeltelijk gerestaureerd.

Leer meer over Bijbelse profetie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden