Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De geschiedenis van het volk Israël

QUESTION: Wat is de geschiedenis van het volk Israël?

ANSWER:

In de jaren tussen 30-700 na Christus en 1500 vonden belangrijke gebeurtenissen plaats in de geschiedenis van het volk Israël. Het Christendom splitste zich af van het Jodendom. De grote Joodse opstand eindigde met de vernietiging van de tweede tempel en de val van Jeruzalem. Na de val van Massada, een afzonderlijke Joodse sekte die binnen Romeins territorium leefde, en een mislukte opstand tegen Rome kreeg Jeruzalem de Romeinse naam "Aelia Capitolina". Tijdens de evangelisatieperiode van de vroege kerk werd de Joden de toegang tot Rome ontzegd. Door de verovering van Spanje door de Moslims werd de vervolging van de Joden onder Christelijke heerschappij enigszins verlicht. Het Joodse gebedenboek ("siddur"), de Rif (een belangrijk boek van de Joodse wet) en volledige commentaren op de Hebreeuwse Bijbel werden in deze periode gepubliceerd. Tegen het einde van dit tijdperk werden de Joden uit een groot aantal landen verbannen, wat hen tot relocatie dwong - (vooral) naar Polen.

De volgende tijdbalk van de geschiedenis van Israël beslaat de periode van 1501 tot 1800 na Christus, waarin het eerste Joodse getto in Europa werd gesticht, het Getto van Venetië. Koning Sigismund I van Polen schafte de wet af die vereiste dat Joden speciale kleren moesten dragen. De Oekraïense Kozakken vermoordden 200.000 Poolse aristocraten en Joden. Joden werden in deze periode van de Israëlische geschiedenis weer in Engeland toegelaten. De totale wereldwijde Joodse populatie werd geschat op 1.2 miljoen. Tegen het einde van dit tijdperk leefden de meeste Joden in Rusland, Pruisen en Oostenrijk. De Amerikaanse Revolutie bracht in Amerika een nieuwe godsdienstvrijheid tot stand; President George Washington stuurde een brief aan de Joodse gemeenschap in Rhode Island, waarin hij zich een land voorstelde "dat bigotterie geen gezag zou geven en vervolging geen steun zou geven". Frankrijk verleende volledige rechten aan de Joden en stond hen toe om het staatsburgerschap te verkrijgen. In het door Rusland bestuurde Polen kreeg de Joodse bevolking een eigen Vestigingsgebied toegewezen.

De Gouden Eeuw van de Jiddische en Hebreeuwse literatuur duurde van 1801 tot 1900, toen het Hebreeuws als spreektaal nieuw leven werd ingeblazen. Joden werden in een groot aantal landen landen geëmancipeerd en werden formeel erkend als een zelfstandige cultuur. Hebreeuwse universiteiten werden gesticht en voor het eerst werden Joodse mannen gekozen als bestuurders in democratische regeringen. De eerste golf Joodse immigranten begon in het thuisland van Palestina hun nieuwe huizen te bouwen, terwijl de Joodse populatie wereldwijd was toegenomen tot 7.7 miljoen. De opkomst van de vervolgde Joden begon in Rusland en in de Oekraïne.

Tussen 1901 tot 1945 werden de Turken door Groot-Brittannië verslagen. De Britten kregen in 1917 de controle over het land van Israël. Voor veel Joden betekende dit dat heel Palestina een door Joden bestuurde staat zou worden. Het Vestigingsgebied dat door Rusland in Polen was ingesteld werd afgeschaft en Joden kregen gelijke rechten. De Britten stonden een Arabische immigratie toe naar de Golan Hoogvlakte, maar Joodse immigratie werd niet toegestaan. De wereldwijde Joodse populatie nam toe tot 15 miljoen. De meesten van hen woonden in de Verenigde Staten, Polen, de Sovjet-Unie, Roemenië en Palestina. De Britse regering kwam terug op haar besluit om de "Balfour-verklaring" te steunen, waardoor de Joodse immigratie tot 75.000 werd beperkt, toen tussen 1939 en 1945 de Holocaust plaatsvond.

Na de Holocaust werd Israël in 1948 officieel erkend als een staat met haar eigen democratische regering. Een jaar na Wereldoorlog II vonden 250.000 overlevenden van de Holocaust hun weg naar Israël. De Arabische landen rondom de kleine staat sloten een pact waarin zij overeenkwamen om Israël niet te erkennen, niet met haar te onderhandelen en geen vrede met haar te sluiten. De oorlogen die tegen Israël werden gevoerd waren de Arabisch-Israëlische oorlog, de Suezcrisis met Egypte, de oprichting van de P.L.O., de Zesdaagse Oorlog, de Jom Kippoer oorlog, de Libanese oorlog, Intifada's en in 1990-1991 de aanval op Israël met 39 Scud raketten door het Irakese bewind van Saddam Hoessein.

Sinds Israël werd gesticht als een onafhankelijke staat is haar netwerk om geheime informatie te verkrijgen uitgegroeid tot het beste en nauwkeurigste ter wereld. Israëlische teams redden gijzelaars die in Entebbe, in Oeganda, gegijzeld waren. Zij redden hun mensen uit de handen van onderdrukkende regimes zoals Ethiopië, zoals bijvoorbeeld in "Operatie Elia", "Operatie Mozes" en "Operatie Solomon" in 1991, toen Israël het restant van de Israëlische Joden in Ethiopië via een luchtbrug in veiligheid bracht. In de afgelopen decennia hebben wij in de moderne staat Israël de vervulling van Bijbelse profetieën met eigen ogen kunnen waarnemen...

Leer meer over de geschiedenis van Israël!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden