Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Tekstkritiek

QUESTION: Wat is tekstkritiek?

ANSWER:

Tekstkritiek is de methode die door Bijbelgeleerden wordt toegepast om te ontdekken wat er naar alle waarschijnlijkheid in de oorspronkelijke manuscripten stond. Tekstkritiek is noodzakelijk, omdat de originele manuscripten van de Bijbel niet meer bestaan. Er bestaan duizenden kopieën van de Bijbel die dateren uit een periode van de 4e eeuw voor Christus tot de 15e eeuw na Christus. In deze duizenden kopieën treffen we enkele verschillen aan. Het merendeel van de verschillen is onbeduidend, dat wil zeggen: de volgorde van de woorden is iets anders, er ontbreekt hier en daar een lidwoord, een naam wordt iets anders gespeld, enzovoorts. De tekstkritiek probeert vast te stellen wat er werkelijk in de originele documenten stond.

Bij tekstkritiek komen zowel externe als interne factoren kijken. Het doel is de bepaling van de meest waarschijnlijke oorspronkelijke tekst. Externe factoren zijn onder andere: in hoeveel manuscripten staat een bepaalde tekst, en in hoeveel manuscripten staat iets anders? Wanneer werden de manuscripten gekopieerd? Waar werd het manuscript ontdekt? Interne factoren zijn bijvoorbeeld: wat is een mogelijke verklaring voor het verschil? Welke van de keuzes geeft de beste verklaring voor de oorsprong van de andere keuzes?

Er bestaan twee primaire standpunten over de uitvoering van tekstkritiek.
  • Het standpunt van de Meerderheidstekst zegt dat de tekst die het vaakst voorkomt in de manuscripten gekozen moet worden als het origineel.
  • Het standpunt van de Kritische Tekst zegt dat alle factoren in beschouwing moeten worden genomen, en niet slechts een "meerderheidsstem" van alle manuscripten. Hoe zit het bijvoorbeeld als de meerderheid van de manuscripten het één zegt, terwijl in de oudste manuscripten consequent wat anders wordt beweerd? Wat is waarschijnlijk nauwkeuriger, manuscripten die eeuwenlang honderden keren zijn gekopieerd of manuscripten die zich temporeel dichter bij het origineel bevinden?

Welk standpunt we ook innemen, het doel van de tekstkritiek is de bepaling van wat er feitelijk in de Bijbel stond toen deze werd geschreven.

Leer meer over de waarheid van de Bijbel!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden