Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De Joodse Messias

QUESTION: Was Jezus de Joodse Messias?

ANSWER:

In de boeken van het Oude Testament van de Bijbel staat een groot aantal profetieën over de Joodse Messias. Maar in het algemeen geloven Joodse mensen niet dat Jezus Christus hun langverwachte Messias was. De Joodse afwijzing van Jezus als hun Messias werd in de Psalmen voorspeld. Maar Christenen geloven dat Jezus de Joodse Messias was en is.

Hoewel Jezus Christus in het jaar 30 na Christus werd gekruisigd, leggen de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament en het boek Handelingen de gebeurtenissen in het leven van Jezus vast die volgden op Zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. Het boek Openbaring (het laatste boek van het Nieuwe Testament) bevat de openbaring van Christus over de gebeurtenissen die vlak voor, en tijdens, Zijn terugkomst naar de aarde zullen plaatsvinden.

Het Oude Testament bevat talrijke profetieën over de Messias, die gedurende en na de incarnatie van Christus op aarde, 2000 jaar geleden, werden vervuld. Het Oude Testament bevat ook profetische symbolen en typeringen voor Christus. Deze voorafschaduwingen zijn te vinden in de Joodse feestdagen (zoals het Pesachfeest), heilige artefacten en voorwerpen (zoals de Ark van het Verbond en de tabernakel) en de historische verslagen over de levens van de Joodse patriarchen en helden. Op deze manier wordt de Joodse Messias in elk boek van het Oude Testament duidelijk geïdentificeerd. Als je meer wilt leren over leren over Messiaanse profetieën, lees dan alsjeblieft ons artikel hier.

Om dit verder toe te lichten: Jezus Christus was afkomstig uit de familielijn van Abraham, Isaak en Jakob en was een rechtstreekse nakomeling van koning David (zie de Evangeliën van Matteüs en Lucas in het Nieuwe Testament). In het Oude Testament belooft God Abraham dat alle volken van de wereld door zijn zaad zullen worden gezegend. God belooft verder aan koning David dat zijn koninkrijk voor de eeuwigheid zal worden gevestigd. Jezus Christus was en is de vervulling van beide profetieën. Jezus Christus zal terugkomen om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen.

Jezus Christus was het zondeloze, smetteloze "Pesachoffer", het Lam van God, dat gedood werd als betaling voor de zonden van de hele mensheid, omdat Hij zelf een zondeloos leven leidde. De mens hoeft Gods geboden niet meer perfect na te leven; Jezus was de enige mens die dit zou kunnen doen en dit ook heeft gedaan. Mensen hoeven geen dieren meer te offeren om vergeving van hun zonden te ontvangen. Jezus Christus heeft Zijn leven geofferd, zodat de zondige mens met God verzoend kan worden.

Door te geloven dat Jezus Christus is gestorven om de prijs te betalen voor onze zonden, kan elk mens (ongeacht hoe zwaar zijn zonden ook zijn geweest) vergeving van God ontvangen, Gods tegenwoordigheid (het "Allerheiligste") binnentreden en ontkomen aan het oordeel van de Almachtige God.

Leer meer over Christelijke profetie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden