Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De profeet Ezechiël

QUESTION: Wie was de profeet Ezechiël?

ANSWER:

Ezechiël was een door God gekozen boodschapper. Ezechiël verkondigde de Woorden van God aan de kinderen van God, de Israëlieten. Ezechiël was zowel een profeet als een priester. Ezechiël ging met de Israëlieten in ballingschap in de stad Babylon, zoals verordend door koning Nebukadnessar. Historici en schriftgeleerden zijn het erover eens dat Ezechiël een bijzonder intelligent mens was.

De naam Ezechiël kan verschillende betekenissen hebben: God is sterk, God maakt sterk of God maakt hard. Deze betekenissen zeggen een heleboel over Ezechiël als mens en profeet: over zijn roeping, zijn zalving en het doel dat God voor hem had. Ezechiël had de kracht van de Heer nodig in al zijn inspanningen.

Ezechiël verrichte zijn priesterlijke plichten zo goed als hij kon. Omdat de tempel zich in Jeruzalem bevond, was hij niet in staat om alle gebruikelijke rituelen uit te voeren zoals dit van een priester werd vereist. Hij was gedurende zijn ballingschap ver van de tempel verwijderd.

Ezechiël was ook een gehuwd man. Hij verkondigde een groot aantal boodschappen van de Heer aan de kinderen van Israël. In visioenen gaf God hem voorstellingen die hij vervolgens moest uitbeelden. Deze visioenen waren symbolisch en boden verschillende betekenissen aan de mensen van Israël. Zij waren met name betekenisvol voor de grote stad Jeruzalem.

Ezechiël riep oordelen van de Heer af over de Israëlieten, vanwege hun zonden en de erbarmelijke toestand van Jeruzalem. Maar Ezechiël sprak tevens een boodschap van hoop tot de Israëlieten in ballingschap. Toen zijn vrouw stierf, brak een moeilijke tijd aan voor Ezechiël. Hij mocht niet om haar rouwen; God wilde dat hij dit niet deed. God wilde hem hiermee als voorbeeld gebruiken om te laten zien dat er niet om Jeruzalem gerouwd moest worden.

God liet Ezechiël oordelen verkondigen over de steden die rondom Jeruzalem lagen, vanwege de zondigheid van het volk. Ezechiëls boek eindigt met een boodschap van hoop, herstel en verlossing van de Israëlieten en van Gods beloofde stad, Jeruzalem.

Ezechiël was een door God gekozen mens. Hij was gehoorzaam aan de Heer. Geen taak was hem te zwaar. De Heer was zijn kracht en de Heer leidde hem door zijn moeilijke tijden heen. Ezechiël had een relatie met de Heer. Ezechiël profeteerde de boodschappen van God met vertrouwen in de Heer. Hij diende de Heer met overtuiging en gaf hiermee de weg aan naar Christus, de Redder van de mensheid.

Leer meer over Bijbelse profetie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden