Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

De profeet Daniël

QUESTION: Wie was de profeet Daniël?

ANSWER:

Het leven van de profeet Daniël is vastgelegd in het gelijknamige boek. Daniël betekent "God is mijn rechter". Er is niet veel bekend over de vroege jaren van Daniëls leven, maar hij groeide kennelijk op in een welvarende, misschien zelfs wel koninklijke familie. We kunnen lezen dat hij in 605 voor Christus als tiener naar Babylon werd afgevoerd.

Hij trad daar in dienst van het koninklijke hof en at nooit onrein voedsel (Daniël 1:8-16). Drie jaar later moest Daniël voor de koning verschijnen om een droom van de koning te interpreteren. De uitleg behaagde de koning en hij maakte Daniël "heerser over de hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië" (Daniël 2:48). In hoofdstuk 4 leren we dat Daniël nog een andere droom van Nebukadnessar uitlegde.

Nelsons Bijbelwoordenboek zegt over hem: "Daniël bleef gedurende de heerschappijen van de koningen van Babylon in overheidsdienst, tot in de heerschappij van Cyrus van Perzië, nadat de Perzen de dominante wereldmacht waren geworden (Daniël 1:21; 10:1). Daniël was een zeer godsdienstig mens. Zijn boek wordt niet alleen gekarakteriseerd door voorspellingen over de verre toekomst, maar ook door een gevoel van verwondering over de aanwezigheid van God. Sinds zijn jeugd was Daniël vastbesloten om in een ver land naar Gods wetten te leven (zie Daniël 1). Op moeilijke momenten keerde Daniël zich eerst in gebed tot God, alvorens zich op de staatsaangelegenheden toe te leggen (2:14-23). Zijn vijanden gebruikten de regelmaat van zijn gebeden zelfs om hem in de val te lokken en de koning tegen hem op te zetten. Maar Daniël werd beschermd door Gods genade (hoofdstuk 6)... Het boek van Daniël is dus meer dan een schat aan profetische literatuur. Het geeft ook een prachtige voorstelling van een godvruchtig mens, die in moeilijke tijden met veel toewijding door het leven ging. Wij zouden nooit zo verstrikt moeten raken in de betekenis van "horens en beesten" dat we de menselijke dimensie van het boek vergeten; de fascinerende man met de naam 'Mijn God is mijn rechter'."

Voetnoot:

1Nelson's Illustrated Bible Dictionary, Copyright (c)1986, Thomas Nelson Publishers.
Leer meer over Bijbelse profetie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden