Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Is de Bijbel waar?


(Read Is de Bijbel waar?, Part 1 First)

Is de Bijbel waar? - Archeologie
Is de Bijbel waar? De Bijbel voorspelt niet alleen op miraculeuze wijze de toekomst, maar verhaalt ook met grote nauwkeurigheid over het verleden. Met betrekking tot dit laatste is de archeologie een belangrijk hulpmiddel dat de Bijbel rechtvaardigt. In Josh McDowells klassieke verhandeling over het historische bewijs voor de echtheid van de Bijbel, wordt vermaard archeoloog Nelson Glueck als volgt geciteerd: "Het kan categorisch gesteld worden dat geen enkele archeologische ontdekking ooit een Bijbelse referentie heeft tegengesproken." (McDowell, “Evidence that Demands a Verdict”, oftewel “Bewijs dat om een oordeel vraagt”, Here's Life Publishers Inc., 1979, p. 65.)

Bekijk bijvoorbeeld het Bijbelse verslag over de uittocht van Israël uit Egypte. De farao, de monarch van Egypte, achtervolgde de Israëlieten met een leger strijdwagens en dreef Israël aan de Golf van Akkaba (de Rode Zee) in een hoek samen. Op miraculeuze wijze spleet God de Rode Zee open en stond Israël zo toe om over een landbrug te ontsnappen. De Egyptenaren volgden hen op korte afstand, maar nadat de laatste Israëliet de overkant had bereikt, liet God het verdeelde water los en het Egyptische leger kwam om in de golven. Archeologen hebben diverse bewijsstukken ontdekt die het Bijbelse exodusverslag verdedigen, waaronder wagenwielen die in een koraalrif langs de landbrug op de bodem van de Rode Zee waren gezakt. (“Exodus Revealed”, oftewel “ De Exodus geopenbaard”, video documentaire van Discovery Media Productions.)


Is de Bijbel waar? - De schrijvers
Is de Bijbel waar? Overweeg de integriteit van de schrijvers van de Bijbel; mannen die beweerden door God geïnspireerd te zijn. Neem bijvoorbeeld Lucas, die ongeveer een kwart van het hele Nieuwe Testament schreef. Lucas wordt beschouwd als een gezaghebbend historicus, één van de grootsten uit de oudheid. Dr. John McRay, Professor Nieuwe Testament en Archeologie aan Wheaton University in Illinois, legt uit: "De algemene consensus onder zowel progressieve als conservatieve geleerden is dat Lucas zeer accuraat is als een historicus. Hij is erudiet, hij is welsprekend, zijn Grieks benadert de klassieke kwaliteit, hij schrijft als een geleerd man en archeologische ontdekkingen tonen telkens weer aan dat Lucas accuraat is in wat hij te zeggen heeft." (John McRay, geciteerd door Lee Strobel, “The Case For Christ”, oftewel “Bewijs genoeg...”, Zondervan, 1998, p. 129.)

Sir William Ramsey, één van de grootste archeologen uit de moderne tijd, verklaart: "Lucas is een eersterangs historicus." (Sir William Ramsey, “The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament”, oftewel “De relatie tussen recente ontdekkingen en de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament”, 1915, p. 222.)

Laten we nu eens het martelaarschap van vele van deze schrijvers bekijken. Volgens bronnen en tradities buiten de Bijbel stierven veel van de schrijvers van de Bijbel een wrede en gruwelijke dood vanwege hun verdediging van hun geschreven getuigenis. Op één na werden zelfs alle schrijvers van het Nieuwe Testament geëxecuteerd omdat zij hun getuigenissen uitdroegen en verdedigden (Johannes bleef gespaard maar werd door de Romeinse Keizer Titus verbannen). Natuurlijk is martelaarschap op zichzelf niet uniek - door de geschiedenis heen zijn vele mensen bereid geweest om voor hun geloof te sterven. Maar wat het martelaarschap van de schrijvers van het Nieuwe Testament zo bijzonder maakt, is dat deze mensen zich in een positie bevonden waarin zij konden weten of hun geschreven verslagen juist waren.

Denk daar eens over na: niemand sterft bewust voor een leugen! De vliegtuigkapers op 11 September 2001, bijvoorbeeld, geloofden misschien wel oprecht in de zaak waarvoor zij stierven, maar zij bevonden zich niet in een positie waarin zij met absolute zekerheid konden weten of hun geloof wel waar was. De kapers stelden hun vertrouwen in godsdienstige tradities die over vele generaties waren overgeleverd. In contrast hiermee bevonden de Bijbelse martelaars zich wél in een positie waarin zij de waarheid konden weten. Zij waren ooggetuigen van de historische gebeurtenissen die zij vastlegden. Of zij zagen wat zij beweerden, of zij zagen dit niet. Klaar als een klontje. Desalniettemin klampten deze mannen zich aan hun getuigenis vast, zelfs tot hun vervolgers hen op gewelddadige wijze vermoordden, en zelfs ondanks het feit dat hen de gelegenheid werd gegeven om hun verhalen te ontkennen. Waarom zouden zo veel mannen bewust sterven voor een leugen? Ze hadden niks te winnen door te liegen... maar wel alles te verliezen.


Is de Bijbel waar? - Oordeel zelf...
Is de Bijbel waar? Voor de mensen onder ons die niet geloven dat God de Bijbel heeft ingegeven: hoe kunnen we dit verklaren? Welke overtuigende reden hebben we om de Bijbel af te wijzen als Gods openbaring aan de mens? We moeten onze filosofische neigingen aan de kant zetten, het bewijs objectief onderzoeken, en de feiten voor onszelf afwegen... en ons dan afvragen: is de Bijbel waar?


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Lees verder

Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden