Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Bijbelprofetie

(Read Bijbelprofetie, Part 1 First)

Bijbelprofetie - Daniël 11 vervolgd...
Daniël 11:14-16: "In die tijd komen velen tegen de koning van het Zuiden in opstand; wettelozen uit je eigen volk komen in verzet om een visioen te verwerkelijken, maar zij komen ten val. De koning van het Noorden zal komen, een bestormingswal opwerpen en een versterkte stad innemen. De strijdkrachten van het Zuiden kunnen geen stand houden, zelfs hun keurtroepen slagen er niet in weerstand te bieden. De aanvaller doet wat hij wil, er is niemand die tegen hem standhoudt. Zo vestigt hij zich ook in het Sieraadland, waar hij verderf zal zaaien."

[Egypte kwam in opstand tegen Ptolemeus IV, een opstand die tot in de heerschappij van zijn opvolger Ptolemeus V (205-181 voor Christus) voortduurde. Gedurende de heerschappij van die laatstgenoemde kwamen Antiochus III en Filip V (221-179) van Macedonië met elkaar overeen om de Ptolemeïsche belangen in het buitenland op te delen. Dus "velen" kwamen tegen de koning van het Zuiden in opstand, hoewel de opstand uiteindelijk werd neergeslagen ("zij komen ten val"). De koning van het Noorden, die zojuist werd genoemd, kwam terug en bracht de koning van het Zuiden ten val, want zij "slagen er niet in weerstand te bieden". Het Sieraadland duidt op Palestina, dat uiteindelijk onder het gezag van de Seleuciden kwam te vallen, na meer dan een eeuw van Ptolemeïsche suprematie.]

Daniël 11:17-19: "Hij neemt zich voor nog verder op te trekken tegen zijn vijand en spreekt daarvoor de hele kracht van zijn koninkrijk aan. Om diens rijk te gronde te richten, treft hij een vergelijk met hem; hij geeft hem een dochter tot vrouw, maar het loopt anders en het baat hem niet. Dan laat hij zijn oog vallen op de kustlanden en verovert er vele, maar een bevelhebber maakt een einde aan zijn hoogmoedig optreden zonder dat dit vergolden kan worden. Daarna keert hij zich tegen de vestingen van zijn eigen land, maar hij komt ten val en verdwijnt."

[Antiochus sloot vrede met Ptolemues en gaf zijn dochter Cleopatra aan zijn jonge rivaal ten huwelijk. Hij hoopte dat hij haar kon gebruiken om Egypte te veroveren door middel van intriges in plaats van een gewapend conflict. Tot zijn ontsteltenis keerde Cleopatra zich tegen hem. Antiochus richtte zijn aandacht vervolgens op Klein-Azië. Hij marcheerde tot aan Griekenland (de "kustlanden"), maar hij werd door de Romeinen in Thermopylae (191 voor Christus) een halt toegeroepen en tenslotte in 190 voor Christus in Magnesia verslagen. Hij werd gedood toen hij probeerde een heidense tempel in de buurt van Soesa te plunderen (187 voor Christus), slechts een jaar nadat de vredesverdragen met Rome in Apamea werden gesloten (188 voor Christus); zo kwam hij dus "ten val en verdwijnt".]


Bijbelprofetie - Goddelijke openbaring
Daniël 11 is een overtuigend voorbeeld van Bijbelse profetie. Van Daniël 11:1 tot Daniël 11:19 zien we een bondige geschiedenis van het Nabije Oosten, van Alexander de Grote tot Antiochus de Grote, die al honderden jaren vóór de beschreven gebeurtenissen werd neergepend. De theologische implicaties hiervan zijn enorm.

De God van de Bijbel verkondigt: "Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: 'Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.'" (Jesaja 46:9-10). De Bijbel beweert meer dan 1000 Goddelijke openbaringen te bevatten, waarvan meer dan 100 profetieën (een conservatieve schatting) zich op één bepaald Persoon richten. Deze zogenaamde "Messiaanse voorspellingen" beweren dat zij specifieke details openbaren over het leven, de dood, de opstanding en de heerschappij van de Joodse Messias, de Redder van een verloren wereld.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden