Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Messiaanse profetie


(Read Messiaanse profetie, Part 1 First)

Messiaanse profetie - Wat is de kans op een vervulling zonder God?
Messiaanse profetie is zo krachtig vanwege de kleine statistische kans dat een enkele man elk van de voorspellingen zou kunnen vervullen. Als we slechts zeven van de meer specifieke profetieën in het Oude Testament zouden analyseren, die later in de Persoon van Jezus Christus werden vervuld, dan staan we versteld vanwege de statistische onmogelijkheid van een dergelijke historische realiteit. Ter illustratie hebben we enkele conservatieve kansen naast de vervulde profetieën gezet. Aarzel niet om je eigen profetieën en je eigen kansen voor te stellen - hoe frappant het resultaat zal blijken te zijn!


Messiaanse profetie...
De waarschijnlijkheid zonder God

Jezus zou van David afstammen:
104 (1 op 10,000)

Jezus zou in Betlehem geboren worden:
105 (1 op 100,000)

Jezus zou wonderen verrichten:
105 (1 op 100,000)

Jezus zou zichzelf op een ezel als Koning presenteren:
106 (1 op 1,000,000)

Jezus zou door een vriend voor 30 zilverstukken worden verraden:
106 (1 op 1,000,000)

Jezus zou gekruisigd worden:
106 (1 op 1,000,000)

Jezus zou zichzelf 173,880 dagen na de verordening van Artaxerxes om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren:
106 (1 op 1,000,000)

Totale waarschijnlijkheid:
1038 (1 op 100 miljard miljard miljard miljard)

Messiaanse profetie - De uitdaging
Messiaanse profetie is het fenomenale bewijs dat de Bijbel onderscheidt van andere "heilige boeken". We raden je ten zeerste aan om de profetieën van het Oude Testament en de vervulling hiervan in het Nieuwe Testament op de vorige pagina te lezen. Of nog beter: leen of koop een Joodse Tanakh (de Hebreeuwse geschriften die in de Joodse synagogen worden gelezen) en lees daarin de Messiaanse profetieën. Het is frappant, het opent je ogen en het kan levensveranderend zijn!

Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden