Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel Waar?

 - Samenvatting van Bewijs
U bent hier: Waarheid >> Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel Waar? - Een Opmerkelijk Boek
Is de Bijbel waar? De Bijbel is zeker een opmerkelijk boek -- zonder twijfel de grootste best-seller ter wereld met ontelbare miljoenen kopieŽn in omgang. Een enkele Bijbel-distributeur meldde dat door hen in een enkel jaar wereldwijd meer dan 627,000,000 Bijbels werden afgeleverd (United Bible Societies, 1999). De Bijbel is in feite een compilatie van 66 boeken die over een periode van tenminste 1,600 jaar door meer dan 40 verschillende auteurs, met een grote variŽteit aan achtergronden (van plattelandslui tot koningen), werden geschreven. Deze 66 boeken worden in twee hoofdonderdelen verdeeld, het "Oude Testament" (39 boeken) en het "Nieuwe Testament" (27 boeken). De Bijbel werd in zijn geheel bijna 2,000 jaar geleden afgerond en vormt vandaag de dag het best bewaarde literaire werk uit de gehele oudheid, vanwege de meer dan 24,000 oude manuscripten van het Nieuwe Testament die tot nu toe zijn ontdekt. Vergelijk dit maar eens met het tweede best bewaarde literaire werk uit de oudheid, de Ilias van Homerus, waarvan tot op heden slechts 643 bewaarde manuscripten zijn ontdekt.

Is de Bijbel Waar? - "ÖDoor Inspiratie van God"
Nou, is de Bijbel waar? Als de Bijbel inderdaad is wat deze beweert te zijn, dan zijn de implicaties voor ons aanzienlijk. De Bijbel beweert onomwonden: "Elke schrifttekst is door God geÔnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven." (2 TimoteŁs 3:16). Uiteraard is de Bijbel niet het enige boek dat beweert op een goddelijke inspiratie gebaseerd te zijn, maar is wel uniek als het gaat om het leveren van substantieel bewijs voor deze beweringen. Deze gaat zelfs zo ver dat de lezers worden uitgedaagd om het boek op de proef te stellen, ons aanmoedigend: "Onderzoek alles" (1 Tessalonicenzen 5:21).

Is de Bijbel Waar? - De Test van Profetie
Is de Bijbel waar? Zonder twijfel is de vervulling van Bijbelse profetie veruit het grootste bewijs voor de Bijbelse bewering dat deze op goddelijke inspiratie berust. Overpeins dit eens: als een mens duidelijk en consequent de toekomst zou kunnen voorspellen, zou de miljarden-industrie van de gokwereld in Las Vegas dan bestaan? We zijn bereid te wedden dat dit niet het geval zou zijn. Omdat een mens zelf toekomstige gebeurtenissen niet kan voorzien, is profetie een redelijke indicatie voor bovennatuurlijke inspiratie. De Bijbel verkondigt meer dan duizend geÔnspireerde profetieŽn te bevatten. Het leeuwendeel van deze profetieŽn is reeds vervuld en kan door middel van de wereldse geschiedenis worden geverifiŽerd. Bekijk bijvoorbeeld eens EzechiŽl's profetie over God's oordeel over de oude Phoenicische hoofdstad Tyrus (EzechiŽl, hoofdstuk 26). De voorspelling stelt dat Tyrus eerst door de Babylonische Koning Nebukadnessar met de grond gelijk zou worden gemaakt. Later zou de stad door een coalitie van naties volledig verwoest worden, worden afgevlakt als de top van een rots, en haar ruÔnes (zelfs het stof) zouden worden bijeengeschraapt en in de zee geworpen, en zouden zo een plaats worden waar vissers hun netten zouden uitspreiden. De omliggende naties zouden getuige zijn van het lot van Tyrus en zich zonder slag gewonnen geven. Het is verbazingwekkend dat de omstandigheden van EzechiŽl's voorspelling tot op de kleinste details werden vervuld. Nebukadnessar plunderde Tyrus. Later leidde Alexander de Grote een coalitie van naties tegen Tyrus, verwoestte haar, veegde het schoon tot op de kale rotsen en gooide haar ruÔnes in de zee. Deze oude locatie werd (en is nog steeds) een plaats waar de plaatselijke vissers hun netten uitspreiden om deze te laten drogen (voor wereldse bevestiging hiervan, zie General History for Colleges and High Schools, oftewel Algemene Geschiedenis voor Universiteiten en Middelbare Scholen, Boston, Ginn & Co., p. 55).

Profetie is niet slechts een fenomeen uit het oude verleden. Zelfs vandaag worden voor onze ogen Bijbelse profetieŽn vervuld. Kijk maar eens naar de staat IsraŽl. De Joden waren "het kleinste van allemaal" (Deuteronomium 7:7), zonder een thuisland en zonder vrijheid, als slaven dienend in Egypte. Indertijd was Egypte de dominerende wereldmacht. Maar God bevrijdde de IsraŽlieten uit hun gevangenschap "met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen" (Deuteronomium 26:8), vanwege een belofte die God eeuwen eerder had gedaan aan een man genaamd Abraham, zijn zoon Isaak, en zijn kleinzoon Jakob. God gaf de IsraŽlieten een eigen thuisland en bracht een verbond met hen tot stand, en vertrouwde hen de Bijbel toe. IsraŽl was een natie die voor God opzij was gezet -- God's getuigenis voor een wereld die zich had afgekeerd van Hem die hen geschapen had. Triest genoeg was IsraŽl's geschiedenis, net als de rest van de wereld, er een van continue rebellie tegen God. Steeds maar weer zouden de Joden tegen God in opstand komen, zijn toorn voelen, zichzelf onderdanig opstellen en spijt hebben van hun rebellie, naar God terugkeren, en weer God's zegening ontvangen - om vervolgens dit hele proces weer opnieuw te beginnen... Uiteindelijk zond God andere naties tegen hen (zoals Hij deed met het oude Tyrus) en verdreef de Joden uit hun thuisland. In 70 na Christus werd IsraŽl door Romeinse legioenen gedecimeerd, werden de Joden over de hele wereld verdreven, en werden zij voor altijd verbannen uit hun thuisland. De Joden hadden 1,900 jaar lang geen eigen land! Desalniettemin beloofde God de Joden dat, ook al zou Hij hen uit hun land verwijderen, dat zij een herkenbaar volk zouden blijven en weer naar hun land zouden terugkeren (zie, bijvoorbeeld, Leviticus 26:13-16; Nehemia 1:8-9; Deuteronomium 30:1-5). Het is al een wonder te noemen dat de Joden 1,900 jaar hebben overleefd en zonder eigen thuisland een herkenbaar volk zijn gebleven! Alle andere naties die ooit hun thuisland hebben verloren werden door de omliggende naties opgeslokt en verloren binnen enkele honderden jaren hun identiteit. Maar de Joden hebben stand gehouden en keerden in 1948 op een miraculeuze manier naar IsraŽl als hun thuisland terug.

Lees Nu Is de Bijbel Waar? Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!
Is De Bijbel Waar Video


Is De Bijbel Waar Video
Related Articles
Is De Bijbel Waar?

Bijbel Tegenstrijdigheden
10 Geboden
Christelijke Vervolging
Evangelie Van Johannes
Is de Bijbel Waar?
Inleiding Tot De Bijbel
Bijbelse Tegenstrijdigheden
Bijbel Codes
Evangelie Van Lucas
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Is de Bijbel Waar? to My Google!
Add Is de Bijbel Waar? to My Yahoo!
XML Feed: Is de Bijbel Waar?


Waarheid Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutTruth.org, Alle Rechten Voorbehouden.