Alles Over Waarheid Een heldere zee rond hoge kliffen - Alles Over Waarheid Banier

Morele ethiek

(Read Morele ethiek, Part 1 First)

Morele ethiek - Meer citaten van de 'Founding Fathers'
1 Juli, 1776: "In het bijzijn van God, ik geloof dat het uur is aangebroken. Mijn oordeel keurt deze maatregel goed en mijn hele hart staat er achter. Alles wat ik heb, alles wat ik ben en alles waarop ik in dit leven hoop, ik ben er nu klaar voor om dit aan te durven. En ik eindig zoals ik begon, dat ik - leven of dood, voortbestaan of ondergang - achter de Onafhankelijkheidsverklaring sta. Het is mijn levende sentiment en met de zegen van God zal het mijn stervende sentiment worden. Onafhankelijkheid nu, en onafhankelijkheid voor altijd!" (John Adams)

"Gods Woord, dat in de Bijbel is opgenomen, geeft ons alle noodzakelijke regels om ons gedrag te leiden." "Onderwijs is zinloos zonder de Bijbel." "De Bijbel was Amerika's tekstboek op alle gebieden." (Noah Webster)

3 Juli, 1776: "De tweede dag van Juli, 1776, zal het meest gedenkwaardige moment zijn in de geschiedenis van Amerika. Ik ben geneigd te geloven dat deze door latere generaties zal worden gevierd als het grote festival van de herdenkingsdag. Deze zou herdacht moeten worden, als de dag van onze verlossing, met plechtige uitingen van onze toewijding aan de Almachtige God. Deze zou statig moeten worden gemaakt met pracht en praal, shows, spellen, sport, geweren, klokken, vreugdevuren en vuurwerk, van het ene uiteinde van het continent tot het andere, nu en in de toekomst." (John Adams)

"Nu zal ik zweren, dat ik dan geloof, en nu geloof, dat deze algemene principes van het Christendom net zo eeuwig en onveranderlijk zijn als het bestaan en de eigenschappen van God; en dat deze principes van de vrijheid net zo onveranderlijk zijn als de menselijke natuur en ons aardse, alledaagse systeem." (John Adams)

"De hoogste glorie van de Amerikaanse Revolutie was de volgende: zij verbond de principes van burgerlijk bestuur onlosmakelijk met de principes van het Christendom." (John Quincy Adams)

"Sinds de dag van de Onafhankelijkheidsverklaring was het Amerikaanse volk gebonden aan de wetten van God, die door iedereen erkend werden, en aan de wetten van de Evangeliën, die door bijna iedereen erkend werden als de regels voor hun gedrag." (John Quincy Adams)

Toen in 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring werd getekend, verklaarde Samuel Adams:

"Wij hebben vandaag de Oppermachtige weer op de troon gezet, aan Wie alle mensen gehoorzaam zouden moeten zijn. Hij regeert in de hemel en laat Zijn koninkrijk komen, van de opkomst tot de ondergang van de zon."

"De beste vriend van de vrijheid van dit land is daarom iemand die haar deugdzaamheid het meest probeert te bevorderen en, voor zover zijn macht en invloed zich uitstrekken, niet zal toestaan dat iemand in enig ambt zal worden gekozen als hij geen wijs en deugdzaam man is... De slotsom van dit alles is: als wij werkelijk willen genieten van dit geschenk van de hemel, laat ons dan een godvruchtig volk worden." (Samuel Adams)

"Als wij volharden in de principes die in de Bijbel worden onderwezen, dan zal ons land voorspoedig en welvarend blijven; maar als wij in onze welvaart de aanwijzingen en het gezag van de Bijbel negeren, dan kan niemand weten hoe plotseling een catastrofe ons zou kunnen overrompelen en onze hele glorie in diepe obscuriteit begraven." (Daniel Webster)

3 Oktober, 1789, de nationale dag van "Thanksgiving": "Terwijl het de plicht van alle naties is om de voorzienigheid van de Almachtige God te erkennen, om dankbaar te zijn voor Zijn gunsten en om nederig Zijn bescherming en goedkeuring aan te roepen...." (George Washington)

In 1832, publiceerde Noah Webster zijn "History of the United States" (oftewel: "Geschiedenis van de Verenigde Staten"), waarin hij schreef: "De korte verhandeling over de grondwet van de Verenigde Staten zal voor jonge mensen de principes van het republikeinse bestuur ontvouwen. Het is de oprechte hoop van de schrijver dat onze burgers al vroeg begrijpen dat de Bijbel de ware bron is voor de juiste principes van de republiek, in het bijzonder het Nieuwe Testament van de Christelijke godsdienst." (Noah Webster)


Read Morele ethiek Page 4 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Alle rechten voorbehouden