Clicky

Библейско пророчество

Библейско пророчество

 
Вие сте тук: Истина >> Библейско пророчество 3
(Прочетете Библейско пророчество Част 1 Първо)

Библейско пророчетсво – Данаил 11 продължава...
Данаил 11:14-16: "И в ония времена ще въстанат против южния цар; ще се подигнат и насилниците от твоите люде за да потвърдят видението; но ще паднат; И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния цар нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои. Но оня, който иде против него, ще действува според волята си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в славната земя, и в ръцете му ще бъде разрушителна сила."

[Египет въстава на бунт срещу Птолемей IV, едно въстание, което продължава и по време на царуването на неговия наследник, Птолемей V (205-181 г. пр.Хр.) и по време на по-нататъшното царуване на Антиох III и Филип V (221-179) Македонски се съгласява да разделят птолемеиските интереси в чужбина. По този начин "много" въстават против южния цар, макар че в крайна сметка бунта е потушен ("те паднаха"). Царят на Север, както беше споменато преди малко, се връща и разгромява южния цар, в който няма "никаква сила да противостои." Славната земя се отнася за Палестина, която най-накрая идва под господството на Селевк след повече от век господство на Птолемеите.]

Данал 11:17-19: " И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство, и ще му предложи справедливи условия, и ще действува според тях; а ще му даде най-отбраната дъщеря между жените за да го разврати, но това не ще успее, нито ще го ползува. После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много от тях; но един военачалник ще направи да престане нанесеният от него укор; дори, при това, ще възвърне укора му върху самия него. Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; но ще се препъне и падне, и няма да се намери."

[Антиох сключва мир с Птолемей и дава дъщеря си Клеопатра в брак с младия си съперник, надявайки се да я използва, за да завладее Египет чрез интриги, а не чрез военни конфликти. За негов ужас Клеопатра застава срещу баща си. Антиох след това се обръща срещу Мала Азия, нападайки до Гърция ("островите"), но е спрян и върнат от римляните при Термопилите (191 пр.Хр.) и накрая побеждава при Магнезия през 190 г. пр. Хр. Той е убит докато се опитва да ограби един езически храм близо до Суса (187 пр.Хр.) само една година след мирно споразумение с Рим в Апамея (188 пр.Хр.) и по този начин се спъва и пада и не се намира повече.]


Библейско пророчество – божествено откровение
Данаил 11 е завладяващ пример за библейско пророчество. От Данаил 11 стих от 1 до Данаил 11 стих 19, ние имаме една кратка история на Близкия Изток, от Александър Велики до Антиох Велики, написана стотици години преди описаните събития. Теологическите заключения са дълбоки.

Бог на Библията заявява: "Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно" (Исаия 46:9-10). Библията претендира да съдържа над 1000 божествени откровения, с над 100 пророчества (консервативна оценка), съсредоточени около един човек. Тези така наречени "Месиански пророчества" твърдят, че разкриват конкретни подробности относно живота, смъртта, възкресението и царуването на еврейския Месия, Спасителя на един изгубен свят.

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Библията истинна ли е?

Библейски противоречия
Библейска истина
Библейско пророчество
Християнско пророчество
Библейско пророчество
Месианско пророчество
Библията истина ли е?
10 Заповеди
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Библейско пророчество to My Google!
Add Библейско пророчество to My Yahoo!
XML Feed: Библейско пророчество
Истина Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Всички права запазени.