Clicky

Месианско пророчество

Месианско пророчество

 
Вие сте тук: Истина >> Месианско пророчество

Месианско пророчество: Какво представлява?
Месианското пророчество е събирането на повече от 100 предсказания (консервативна оценка) в Стария Завет за бъдещия Месия на еврейския народ. Тези пророчества са били написани от много автори, в много книги, в продължение на около 1000 години. Месианското пророчество е толкова вълнуващо днес, защото с откриването на Свитъците от Мъртво море и сигурността на версията Септуагинта на Стария завет (и двете от които са били доказани, че са съществували преди времето на Исус на земята) можете да сте сигурни, че тези предсказания не са били "заговорени" след реалните факти.

Месианско пророчество: Изпълнение в Исус Христос
Месианското пророчество е изпълнено от Месията, Исус Христос. Въпреки че много от евреите не приемат Исус като техен Месия, много Го приемат, и те стават еврейската секта по-късно известна като християни. Християнството, основано на драматична част от изпълнението на историческото пророчество, се разпространява бързо из цялата Римска империя през 1-ви век. Разгледайте пророчествата сами за себе си и изчислете вероятността един човек да изпълни само няколко от най-специфичните такива, и ще бъдете изумени. „И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. " Лука 24:44 (NIV)

Стиховете от Стария завет са пророчества, а стиховете в Новият завет провъзгласяват изпълнението. Проверете сами всички тях!

 • Роден от девица (Исая 7:14; Матей 1:21-23)
 • Потомък на Авраам (Битие 12:1-3; 22:18; Матей 1:1; Галатяни 3:16)
 • От племето на Юда (Битие 49:10; Лука 3:23, 33; Евреи 7:14)
 • От дома на Давид (2 Царе 7:12-16; Матей 1:1)
 • Роден във Витлеем (Михей 5:2, Матей 2:1, Лука 2:4-7)
 • Отведен в Египет (Осия 11:1; Матей 2:14-15)
 • Ирод убива бебетата (Еремия 31:15; Матей 2:16-18)
 • Помазан от Светия Дух (Исая 11:2; Матей 3:16-17)
 • Предизвестен от посланик на Господ (Йоан Кръстител) (Исая 40:3-5; Малахия 3:1; Матей 3:1-3)
 • Ще прави чудеса (Исая 35:5-6; Матей 9:35)
 • Ще проповядва благовестието (Исая 61:1; Лука 4:14-21)
 • Ще служи в Галилея (Исая 9:1; Матей 4:12-16) Ще изчисти храма (Малахия 3:1; Матей 21:12-13)
 • Първо ще се яви като Цар 173880 дни от постановлението за възстановяване на Ерусалим (Даниил 9:25; Матей 21:4-11)
 • Ще влезе Йерусалим като цар на магаре (Захария 9:9; Матей 21:4-9)
 • Ще бъде отхвърлен от евреите (Псалм 118:22; I Петрово 2:7)
 • Ще умре от унизителна смърт (Псалм 22, Исая 53), включващо:
  1. отхвърляне (Исая 53:3; Йоан 1:10-11; 7:5,48)
  2. предателство от приятел (Псалм 41:9, Лука 22:3-4; Йоан 13:18)
  3. продаден за 30 сребърника (Захария 11:12; Матей 26:14-15)
  4. тих пред обвинителите Си (Исая 53:7; Матей 27:12-14)
  5. подигран (Псалм 22: 7-8; Матей 27:31)
  6. бит (Исая 52:14; Матей 27:26)
  7. оплюван (Исая 50:6; Матей 27:30)
  8. приковаване на Неговите ръце и крака (Псалм 22:16; Матей 27:31)
  9. разпнат с крадци (Исая 53:12; Матей 27:38)
  10. моли се за Своите мъчители (Исая 53:12; Лука 23:34)
  11. пробождане в ребрата от едната страна (Захария 12:10; Йоан 19:34)
  12. дадени Му жлъчка и оцет да пие (Псалм 69:21, Матей 27:34, Лука 23:36)
  13. без счупени кости (Псалм 34:20; Йоан 19:32-36)
  14. погребан в гроба на богат човек (Исая 53:9; Матей 27:57-60)
  15. хвърляне на жребий за дрехите Му (Псалм 22:18; Йоан 19:23-24)
 • Ще възкръсне от мъртвите (Псалм 16:10; Марк 16:6; Деяния 2:31)
 • Възкачване на небето (Пс. 68:18; Деяния 1:9)
 • Ще седне отдясно на Бога (Псалм 110:1; Евреи 1:3)

Прочетете Месианско пророчество Страница 2


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Библията истинна ли е?

Библейска истина
Библейско пророчество
Библейски противоречия
Месианско пророчество
Християнско пророчество
Библията истина ли е?
Библейско пророчество
10 Заповеди
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Месианско пророчество to My Google!
Add Месианско пророчество to My Yahoo!
XML Feed: Месианско пророчество
Истина Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Всички права запазени.