Clicky

Библейско пророчество

Библейско пророчество

 
Вие сте тук: Истина >> Библейско пророчество 2
(Прочетете Библейско пророчество Част 1 Първо)

Библейско пророчетсво – Данаил 11 продължава...
Данаил 11:5: "И южният цар ще се уякчи; но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее; владичеството му ще бъде голямо владичество."

[Първият "цар на юг" е Птолемей I (305-283 пр. Хр.) Той е първият, който сяда на трона на Египет след смъртта на Александър. Селевк I (305-281), който служи на Птолемей като "един от началниците му" по време на войните на Диадохите (които започнаха след смъртта на Александър), завладява трона на Сирия, превръщайки се в първия "цар на север." Сирия била тогава най-голямата част от разделената империя на Александър и по този начин господството на Селевк било наистина велико.]

Данаил 11:6: "И подир няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар за да направи спогодба; но тя няма да задържа силата на мишцата си; също и той няма да стои, нито мишцата му; но тя ще бъде предадена, както и ония, които я водеха, и родителят й, и оня, който я крепеше в ония времена."

[Птолемей II (283-246 г. пр.Хр.), наследник на Птолемей I дава дъщеря си Вереника в брак-съюз със съперника си Антиох II (261-246 г. пр.Хр.), който е начело след сина на Селевк I, Антиох I (281-261 пр. Хр.) След смъртта на Птолемей, Антиох се връща при бившата си съпруга Лаодикия (с която той се развежда, за да се ожени за Вереника). Лаодикия приема завръщането на Антиох в леглото и като възможност да отрови Антиох и да убие Вереника и детето и, така че нейния собствен син Селевк II (когото тя ражда на Антиох) да може да се възкачи на престола.]

Данаил 11:7-9: "Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й; и като дойде против войската ще влезе в крепостите на северния цар, ще действува против тях, и ще преодолее; тоже и боговете им ще докара пленници в Египет, с леяните им идоли и с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще се въздържа няколко години да не напада северния цар. А оня ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.”

[Птолемей III (246-222 г. пр.Хр.), брат на Вереника ("един от потомците от нейния род"), след като чува за убийството на Вереника, започва война срещу Селевк II (246-225 г. пр.Хр.), който избягва в Мала Азия. Птолемей взема 40 000 таланти от сребро, 4000 таланта злато и 2500 идоли от сирийците преди да се върне обратно в Египет, по което време Селевк възстановява Сирия.]

Данаил 11:10-13: "И синовете му ще воюват, и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат; а завръщайки се ще воюват дори до крепостта му. И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка. И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее. Защото северният цар, завръщайки се, ще опълчи множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот."

[Селевк III (225-223 г. пр.Хр.) наследява Селевк II, събира армия и започва война срещу Атал I (241-197 г. пр.Хр.) от династията Аталиди. Той е убит след кратко две годишно царуване. По-малкият му брат, Антиох III (известен още като "Антиох Велики," който управлява 223-187 г. пр.Хр.) го наследява след смъртта му, оглавява войска и тръгва срещу Птолемей IV (221-205 г. пр.Хр.) в Египет. Той е успешен до поражението си в Рафия през 217 г. пр.Хр., загуба, която обезсилва предишните му победи.

Птолемей IV, въгорден след победата си в Рафия в Палестина, се опитва да влезе в Светая Светих на еврейския храм, акт забранен от еврейския закон. The Jews resisted him inciting his anger and he had "tens of thousands" put to death. Евреите му се съпротивяват, подбуждайки гнева му и той убива "десетки хиляди".

След неговата смърт, Антиох се обръща към изток и, следвайки стъпките на Александър Велики, стига до долината Кабул в Афганистан, радвайки се на голям успех и придобива за себе си титлата "Антиох Велики." Завръща се да води война срещу Птолемей и към 198 пр.Хр., близо 20 години след поражението си в Рафия, Антиох успява да завладее Палестина. Битката при Паниум (198 пр.Хр.) отбелязва края на Птолемеиското господство в Палестина. И така, въпреки че северният цар се завръща след първоначалната си загуба, южния цар не му надвива.]

Прочетете Библейско пророчество Страница 3


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Библията истинна ли е?

Библейски противоречия
Месианско пророчество
Християнско пророчество
Библията истина ли е?
Библейска истина
Библейско пророчество
Библейско пророчество
10 Заповеди
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Библейско пророчество to My Google!
Add Библейско пророчество to My Yahoo!
XML Feed: Библейско пророчество
Истина Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Всички права запазени.