Clicky

Историята на Израел

Историята на Израел

 - Божието намерение
Вие сте тук: Истина >> Историята на Израел

Историята на Израел: Наследниците на Авраам
Историята на Израел започва с Божия завет с Авраам през около 2000 г. пр. Хр, "Аз ще те направя велик народ" (Битие 12:2). Името "Израел" (което означава или "един, който се бори победоносно с Бога" или "господстващ принц с Бога") идва от новото име, което Бог даде на Авраамовия внук Яков, след като Яков устоява при духовната борба в Явок (Битие 32:28). От този момент потомците на Авраам, Исаак и Яков, са често назовавани "Децата на Израел".


Историята на Израел: Неговото определяне като специален народ
Историята на Израел се връща още по-далеч от 2000 г. пр. Хр. Всъщност, изборът на Израел като специален народ е част от Божия план от началото на времето. Изборът на Бог за Израел като Негови "избрани хора" не се основава на специален размер, характер и привличане. Всъщност, народа на Израел е най-малоброен сред всички народи (Второзаконие 7:6-8). По-скоро Бог избра тези хора поради Своята любов към тях и безусловния Му завет с Авраам. Това не означава, че Бог е възлюбил Израел повече от другите хора, това е само Неговото намерение да използва Израел като средство да обича и да благослови всички. Това беше Божият план от самото начало да даде Месия чрез Израел, Който да действа като спасител за целия свят.


Историята на Израел: Библейски запис
Историята на Израел, както е описана в Библията, обхваща около 1800 години. Тя провъзгласява вълнуващия запис на Божиите чудеса, наказания, обещания и благословения. Израел започва като едностранно обещание на един човек, Авраам. За повече от 400 години, Авраам и потомството му разчитат на това обещание, дори по време на значителен период на робство в Египет. След това с помощта на невероятна серия от чудни събития, Бог избавя израилтяните от Египет в Изход (на еврейски: "излизам"). Изходът е повод, на който повечето евреи гледат като основата на народа на Израел. Изходът е акт на освобождение, който израилтяните преживяват като демонстрация на Божията любов и защита на Израел. След като Изхода е завършен, Бог създава условен завет с израилтяните на планината Синай. Там Бог обявява Своя Закон (Десетте божи заповеди). Там Бог обещава благословения за спазването на Неговия Закон и проклятия за неспазване. Останалата част от историята на Израел, както е записана в Библията, е един непрекъснат цикъл на благословения и наказания за подчинението и неподчинението на Израел на Божия Закон. През времена на победа и поражение, царе и съдии, свещеници и пророци, възстановяване и изгнание - израилтяните са били благословени, когато са се покорявали на Бога и наказвани, когато не са. Като нация, Израел е бил разрушен от римляните през 70 г. пр. Хр. По това време евреите се разпръсват по целия свят, запазвайки надеждата си на базата на пророческите обещания за евентуално събиране отново в избраната земя, която Бог даде на Израел. През 1948 г., след почти 1900 години, Израел отново е обявена за суверенна държава и официално възстановена в обещаната земя. Чрез поредица от чудотворни събития, включително и превземането отново от евреите на Ерусалим през 1967 г., това поколение е свидетел на изпълнението на пророчеството с уважение към Божия специален народ.


Историята на Израел: Божията крайна цел
Защо толкова голяма част от Библията се съсредоточава върху историята на Израел и бъдещето на този народ? Защо една нация се назовава като "Божий избран народ"? Отговорите на тези въпроси намираме, когато разглеждаме крайната цел на Бога за Израел. Когато Бог е направил своето безусловно обещание на Авраам, че ще направи потомството му велик народ, Бог обещава да благослови всички хора чрез тази нация (Битие 12:1-3). Ето защо Израел никога не е смятан за единственият получател на Божиите благословения, а по-скоро, като канал за Божиите благословения към цялото човечество. Чудесата на Бог за Израел, като драматичното освобождение от Египет, са били предназначени не само за самите израилтяни, но и като доказателство за абсолютната власт на Бога и уникалността за наблюдаващия политеистичен свят (Изход 7:5; 14:18; Исус Навин 2:9 -11). Месията, който щеше да дойде чрез народа на Израел, винаги е било предвидено да бъде Спасител на цялото човечество (Исая 49:6). Старият Завет съдържа също и много покани целия свят да дойде и да се поклони на единствения жив Бог в Израел (Псалм 2:10-12; 117:1).

На базата на последните събития в Светите земи е ясно, че Божието обещание към Авраам все още се изпълнява. Следователно, Божието обещание да благослови всички народи чрез Израел, все още е абсолютно очевидно. Учението, смъртта и възкресението на Исус Христос, както и развитието и влиянието на църквата Му, бе възможно чрез избора на Бог на Израел като Негови хора. Всички хора, които приемат Исус като техен Месия, независимо дали са евреи или езичници, получават големите благословения на Бог, канализирани чрез Неговия избран народ, народа на Израел.

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Библията истинна ли е?

Произход на Библията
Библейска истина
Кой е написал Библията?
Произход на Библията
Библията Кинг Джеймс
Преводи на Библията
Библия
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Историята на Израел to My Google!
Add Историята на Израел to My Yahoo!
XML Feed: Историята на Израел
Истина Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Всички права запазени.