Clicky

Произход на Библията

Произход на Библията

 - Божие слово
Вие сте тук: Истина >> Произход на Библията

Произход на Библията – божествено вдъхновение
При разглеждане на произхода на Библията, много от либералните учени днес търсят навсякъде другаде, но не и в Библията. Въпреки това, Библията ни казва, че произходът на Библията е самия Бог. В 2 Тимотей 3:16 четем, че всичкото Писание е вдъхновено от Бог. Гръцката дума, използвана за вдъхновение, е theopneustos, което означава "Бог вдъхна." В 2 Петрово 1:21 ние разбираме, че всеки писател е бил "ръководен" от Бога. Следователно, Бог използва всеки един от 40 автора на Библията, включително техните разнообразни културни среди, характери и позиции, за да доставят Неговото божествено Слово до цялото човечество.


Произход на Библията – Словото на Бог
Изглежда, че въпроса за произхода на Библията се превръща във въпрос за истината на божественото вдъхновение. В Лука 24:27, 44; Йоан 5:39 и Евреи 10:7 Исус казва, че това, което е писано за Него в Стария завет ще се сбъдне. Римляни 3:2 и Евреи 5:12 се позовават на Стария завет като Словото на Бога. Четем в 1 Коринтяни 2:13: "Това което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа." Това се потвърждава в 2 Тимотей 3:16. В 1 Солунци 2:13 Павел, когато става дума за това, което е написал казва: "... приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово..." Петър говори за вдъхновението на Писанията на Павел в 2 Петрово 3:15-16, където твърди, че "... Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания.. . " По-рано в 2 Петрово 1:21 Петър пише: "Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух." И тогава най-накрая в Откровение 22:18, 19 писателят Йоан, обръщайки се към книгата Откровение, заявява: "... Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота ... "

"Библията трябва да е изобретение или на добри хора или на ангели, на лоши хора или бесове, или на Бога. Тя обаче не е написана от добри хора, защото добрите хора не лъжа, като казват" Така казва Господ:", не е написана от лоши хора, защото те няма да пишат за вършене на добри дела, като осъждат греха и самите себе си в ада; следователно тя трябва да е била написана чрез божествено вдъхновение” (Чарлз Уесли, МакДауъл, Доказателства, които изискват присъда, 1990:178 ).


Произход на Библията – достоверност на Новозаветното Писание
Първичната атака срещу божествения произход на Библията е, че книгите на Новия завет са били договорени (канонизирани) от мъже стотици години след като книгите са били написани. Всъщност, бащите на раннохристиянската църква разкриват, че голяма част от Новозаветните книги са били приети като писание почти веднага. Така например, в 2 Петрово 3:16, писателят взема за даденост, че писмата на Павел са били вече счетени за вдъхновено писание на същото ниво, както и Стария завет. В 1 Тимотей 5:18 Павел събира цитат от Стария завет с цитат от Новия завет и назовава и двете Писание. Необходимостта от официална канонизация на Новозаветните Писания идва в резултат само на някои ереси, които са били разпространени из цялата църква, започвайки от средата до края на втори век. Например, Марсион създаде своя собствена религия само с преподаване на десет от писмата на Павел и някои части от Лука. В допълнение, гностиците, по-специално в Александрия, са представяли нови "тайни" към стандартното християнско учение, включително нови записи в Евангелието като цяло.

За църковните водачи в средата на втори век, четирите Евангелия са били изходните авторитети за техните учения. През около 170 г. сл Хр, Ириней цитира 23 от 27 книги на Новия завет, като се пропуска само Филимон, Яков, 2 Петрово и 3 Йоан. Канонът Муратори, написан по същото време, свидетелства в полза на широкото използване на всички Новозаветни книги с изключение на Евреите, Яков, 1 Петрово и 2 Петрово. Въпреки това други църковни отци вече са били цитирали тези пропуснати книги в различни писания в защита срещу гностическите доктрини. Канон Barococcio от 206 г. сл. Хр. включва 64 от 66 книги от Библията днес. Естир и Откровение са били пропуснати, но те вече са били признати като вдъхновено писание от Джъстин мъченик, Ириней, Климент, Тертулиан и канона Муратори. През 230 г. сл. Хр. Ориген обявява, че всички християни признават като писание четирите Евангелия, Деяния, Посланията на Павел, 1 Петрово, 1 Йоан и Откровение.

В началото на 300-те г., всички книги от Новия завет били използвани в основните органи на църквата. През 367 г. сл. Хр., Атанасуис официално разпространява Великденското Писмо, изброяващо всичките 27 книги като канонични. Синодът в Хипо (393 г.) и третия Синод в Картаген (397 г.) признават 27-те книги като канонични. В допълнение, през това време, най-влиятелните отци на Църквата, Йероним (340-420 г.) и Августин (354-430 г.) публикуват техните списъци от 27 книги, завършващи Новия завет.

Важно е да запомните, че канона на Новия завет не е резултат от произнасяне от всеки служител на църквата или някакво организационно тяло. Напротив, канонът се определя от авторитетното използване на тези книги от самото начало на бързо разширяващата се църква на първото и второто столетие. Новозаветният канон е само процес на официално признаване на вече признато писание, за да се защитава срещу различните форми на гностицизъм и ерес, които са започвали да се промъкват навсякъде из непрекъснато разширяващата се църква.

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Библията истинна ли е?

Библията Кинг Джеймс
Библейска истина
Произход на Библията
Произход на Библията
Библия
Кой е написал Библията?
Преводи на Библията
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Произход на Библията to My Google!
Add Произход на Библията to My Yahoo!
XML Feed: Произход на Библията
Истина Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Всички права запазени.