Clicky

Кой е написал Библията?

Кой е написал Библията?

 - Доказателство от Бог
Вие сте тук: Истина >> Кой е написал Библията?

Кой е написал Библията – писмо от Бог
"Кой е написал Библията" е въпрос, който несъмнено е зададен от много хора, които са запознати с влиянието на тази книга върху хората по целия свят. Библията дава насоки в нашето пътуване през живота към вечността, както и ни води към връзка с Бога на вселената. Тя е историческа книга, която се подкрепя от археологията, и пророческа книга, която е доказала всички свои твърдения до момента. С оглед на всички тези факти, въпросът "кой е написал библията", е жизненоважен въпрос, който заслужава сериозно разследване и сериозен отговор. Библията е писмото на Бог към човечеството, събрано в 66 книги, написано от 40 божествено вдъхновени писатели. Тези писатели са от всички сфери на живота (т.е. от царе до рибари) и обхваща период от 1500 години или повече. Тези твърдения може да изглеждат драматични (или нереалистични за някои), но внимателното и честно изследване на библейските писания ще покажат, че това е истина.


Кой е написал Библията – доказателство за божествено вдъхновение
"Кой е написал Библията" е въпрос, на който може да бъде окончателно отговорено чрез изследване на библейските текстове в светлината на външните доказателства, които подкрепят нейните твърдения. 2 Тимотей 3:16 казва, че "Всичкото писание е боговдъхновено ...." Във 2 Петрово 1:20-21 Петър напомня на читателя „това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение, ... но човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух." Библията ни казва, че самия Бог е автор на Неговата книга.

Бог не ни оставя само с твърдения за Неговото божествено дело в Библията, но и я подкрепя с неоспорими доказателства. Конструкцията на самата Библия е чудо. Написана през повече от 1500 години от много различни писатели, всяка книга в Библията е в съответствие с нейното послание. Тези 66 книги говорят за история, пророчество, поезия и теология. Въпреки своята сложност, разликите в стиловете на писане и огромните периоди от време, книгите на Библията съответстват по чудо на темата, факти и съотнасяния. Никакви човешки същества не могат да планират такава сложна комбинация от книги в продължение на 1500- годишен период от време. Библейските ръкописи (не забравяйте, че няма печатни преси до 1455) са оцелели въпреки атмосферните условия, преследването и времето. Най-древните писания, написани на слаби материали като папирус са изчезнали всички. Все пак много копия на писанията на Стария завет са оцелели. Например, Свитъците от Мъртво море съдържат всички книги от Стария Завет, с изключение на Естир, и са били датирани за от преди времето на Христос. Помислете за Галските войни на Юлий Цезар. Съществуват само десет копия, написани около 1000 години след събитието. За сравнение, има над 24 000 + новозаветни ръкописа, като най-ранния датира в срок от 24 години след Христос.

Библията също така утвърждава своето божествено авторство чрез изпълнените пророчества. Поразителното е, че 668 пророчества са били изпълнени и нито едно не е било доказано фалшиво (три са непотвърдени). Едно честно изследване на библейските пророчества убедително ще покаже божественото авторство на Библията. Освен това, археологията потвърждава (или в някои случаи подкрепя) записите в Библията. Никоя друга свещена книга не се доближава до Библията по размер на доказателства в подкрепа на божественото и авторство.


Кой е написал Библията – въпрос с вечна значимост
"Кой е написал Библията" е наистина един въпрос, който всеки трябва да зададе. Ако наистина това е Словото на живия Бог, тогава никоя друга книга не ни дава по-добра представа за нашия живот, повече надежда за нашето бъдеще и истински път към една връзка с Бога. Изследвайте Библията с откритост и честност и вижте сами какво Твореца на Вселената иска да ви каже!

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Библията истинна ли е?

Произход на Библията
Кой е написал Библията?
Произход на Библията
Библията Кинг Джеймс
Преводи на Библията
Библейска истина
Библия
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Кой е написал Библията? to My Google!
Add Кой е написал Библията? to My Yahoo!
XML Feed: Кой е написал Библията?
Истина Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutTruth.org, Всички права запазени.