Oorsprong van de Bijbel

Oorsprong van de Bijbel

 
U bent hier: Waarheid >> Oorsprong van de Bijbel

Oorsprong van de Bijbel - De Waarheid over Vertalingen
Voor velen kan de oorsprong van de Bijbel als volgt worden opgesomd: "Slechts een vertaling van een vertaling van een interpretatie van een orale tradtie" - en daarom een boek met geen geloofwaardigheid of connecties met de oorspronkelijke teksten. Maar de zojuist beschreven uitspraak is in feite een veel voorkomende misvatting onder zowel Christenen als niet-Christenen. Vertalingen zoals de King James versie zijn afgeleid van bestaande kopieŽn van oude manuscripten zoals de Masoretische Tekst (Oud Testament) en de Griekse Textus Receptus (Nieuwe Testament), en zijn dus niet vertalingen die uit andere interpraties zouden zijn vertaald. De primaire verschillen tussen de Bijbelvertalingen van tegenwoordig zijn slechts gerelateerd aan hoe de vertalers een woord of zin in de originele taal van de tekstuele bron interpreteren (Hebreeuws, Aramees en Grieks).

Oorsprong van de Bijbel - De Betrouwbaarheid van de Oude Manuscripten
Een andere uitdaging voor de oorsprong van de Bijbel is de betrouwbaarheid van de manuscripten waaruit de Bijbels van vandaag de dag zijn vertaald. Opmerkelijk genoeg is er veel bewijs voorhanden voor een absolute betrouwbaarheid. Er zijn meer dan 14,000 bestaande manuscripten en fragmenten van het Oude Testament die door het hele Midden-Oosten, het Middellandse Zee-gebied en de Europese regio's zijn gekopiŽerd, en deze stemmen zeer goed met elkaar overeen. Bovendien komen deze teksten overeen met de Septuagint versie van het Oude Testament, die ergens in de 3e eeuw voor Christus uit het Hebreeuws naar het Grieks werd vertaald. De Dode Zee Rollen, die in de jaren '40 en '50 in IsraŽl werden ontdekt, bieden eveneens fenomenaal bewijs voor de betrouwbaarheid van de oude overlevering van de Joodse Geschriften (Oude Testament) vůůr de komst van Jezus Christus. De Hebreeuwse schrijvers die de Joodse Geschriften kopiŽerden wijdden hun levens aan het behouden van de nauwkeurigheid van de heilige boeken. Deze schrijvers deden een fenomenale inspanning om de betrouwbaarheid van de manuscripten te verzekeren. Zij waren zeer goed opgeleid en werden in hun werk streng in de gaten gehouden, zij telden elke letter, woord en paragraaf en vergeleken dit met de 'master'-rollen waarvan de kopie afkomstig was. Eťn enkele fout zou tot de onmiddellijke vernietiging van de hele tekst leiden.

Het bewijs uit de manuscripten voor het Nieuwe Testament is eveneens treffend, met meer dan 5,300 bekende kopieŽn en fragmenten in het originele Grieks, waarvan bijna 800 vůůr het jaar 1000 werden gekopiŽerd. Enkele manuscripten dateren terug tot de vroege tweede en derde eeuw, met een tijdspan tussen het oorspronkelijke werk en de vroegste kopieŽn die we hebben die slechts een opmerkelijk korte periode van 60 jaar bedraagt. Het is interessant dat het bewijs uit de manuscripten de betrouwbaarheid van de manuscripten van andere geschriften uit de oudheid zwaar overtreft, terwijl we die dagelijks als authentiek beschouwen. Kijk eens naar deze vergelijkingen: "De Gallische Oorlogen" van Julius Caesar (10 manuscripten resteren, met de oudste terugdaterend tot 1,000 jaar na het originele werk); "Geschiedenis" van Plinius de Jongere (7 manuscripten; 750 jaar verstreken); Thucydides' "Geschiedenis" (8 manuscripten; 1,400 jaar); Euripides (9 manuscripten; 1,500 jaar); en Aristoteles (49 manuscripten; 1,400 jaar).

Homerus' "Ilias", het meest vermaarde boek uit het oude Griekenland, kent slechts 63 manuscripten die dit ondersteunen. In die kopieŽn bestaan 764 regels waarvan de inhoud betwist wordt, vergeleken met 40 regels in alle manuscripten van het Nieuw Testament bij elkaar (Norman L. Geisler and William E. Nix, A General Introduction to the Bible, oftewel Algemene Introductie tot de Bijbel, Moody, Chicago, Gereviseerd en Uitgebreid 1986, p. 367). Veel mensen zijn zich er in feite niet van bewust dat elk van de 37 toneelstukken van William Shakespeare (die in de 17e eeuw werden geschreven) gaten in de overgebleven manuscripten heeft, die de deskundigen er toe dwongen om de "gaten op te vullen". Deze situatie verbleekt wanneer dit tekstueel wordt vergeleken met de meer dan 5,300 kopieŽn en fragmenten van het Nieuwe Testament die ons tezamen verzekeren dat er niets verloren is gegaan. Sterker nog, het complete Nieuwe Testament, met uitzondering van elf verzen, kan zelfs uit de werken van de vroege kerkvaders in de tweede en derde eeuw worden gereconstrueerd (A General Introduction to the Bible, Hoofdstuk 24.).

Oorsprong van de Bijbel - De Kracht van Profetie
De oorsprong van de Bijbel is God. Het is een historisch boek dat door archeologie wordt bevestigd, en een profetisch boek dat tot dusver al zijn beweringen heeft waargemaakt. De Bijbel is God's brief aan de mensheid die verzameld is in 66 boeken die over een tijdsperiode van meer dan 1,600 jaar door 40 verschillende, door God geÔnspireerde auteurs werden geschreven. De bewering van goddelijke inspiratie mag dan wel dramatisch lijken (of voor sommigen onrealistisch), maar een zorgvuldige en eerlijke studie van de Bijbelse geschriften toont aan dat deze bewering waar is. Op een krachtige manier valideert de Bijbel zijn goddelijke auteurschap door middel van vervulde profetieŽn. Een verbazingwekkend aantal van 668 profetieŽn zijn al vervuld en geen enkele is ooit als onwaar bewezen (er zijn er drie onbevestigd). God besloot om profetie te gebruiken als zijn primaire proef voor het goddelijke auteurschap, en een eerlijke bestudering van bijbelse profetie zal overtuigend bewijzen dat de Bijbel een bovennatuurlijke oorsprong heeft. Sceptici moeten zichzelf afvragen, "Zou de gok-industrie zelfs ook maar bestaan als mensen zelf werkelijk de toekomst zouden kunnen voorspellen?" Nogmaals, geen enkel ander heilig boek komt ook maar in de buurt van de Bijbel wat betreft de hoeveelheid bewijsstukken die zijn geloofwaardigheid, authenticiteit en goddelijk auteurschap ondersteunen.

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Is De Bijbel Waar?

10 Geboden
Evangelie Van Johannes
Septuagint
Bijbel Codes
Evangelie Van Lucas
Bijbel Tegenstrijdigheden
Christelijke Vervolging
Sint Lucas
Is de Bijbel Waar?
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Oorsprong van de Bijbel to My Google!
Add Oorsprong van de Bijbel to My Yahoo!
XML Feed: Oorsprong van de Bijbel


Waarheid Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutTruth.org, Alle Rechten Voorbehouden.