Morele Ethiek

Morele Ethiek

 - De Ware Fundering
U bent hier: Waarheid >> Morele Ethiek

Morele Ethiek - Hoe Maken We Onze Beslissingen?
Morele ethiek was de kern van een nationaal onderzoek dat in 2001 door de Barna Research Group in Amerika werd uitgevoerd. Die studie onthulde dat slechts ÚÚn op vier volwassenen "primair op religieuze principes en leerstellingen of op Bijbelse inhoud vertrouwen wanneer zij morele beslissingen maken". Bovendien zei bijna 50% van de ondervraagde volwassenen dat zij hun morele beslissingen baseren op "wat hen de meeste plezierige of de meest bevredigende resultaten zou opleveren". George Barna, hoofd van het onderzoeksproject, concludeerde, "De meeste mensen geloven niet dat er een bron is voor absolute morele waarheid. De meeste mensen, ongeacht hun geloofsovertuigingen, gaan kort door de bocht als het aankomt op morele beslissingen."

Morele Ethiek - Onze huidige Toestand van Relativiteit
Morele ethiek wordt tegenwoordig als relatief beschouwd. Relatief aan de cultuur, relatief aan omstandigheden, en relatief aan de specifieke behoeften van een individu. "Het lijkt er tegenwoordig in onze wereld op dat goed slecht is en slecht goed. Het resultaat is dat de fundering van onze maatschappij en cultuur zelf onder onze voeten aan het afbrokkelen is. Dit komt doordat we, als een natie, de richting kwijt zijn. We zijn niet langer gestoeld op een solide fundering wat betreft het kennen van het verschil tussen goed en slecht. En die morele fundering in ons land was afkomstig van ons vertrouwen in God en gehoorzaamheid aan Zijn Woord." (Greg Laurie, Harvest Ministries)

Morele Ethiek - Onze Vroegere Fundering
Morele ethiek vormde in de Verenigde Staten een primaire fundering. Dit geldt ook voor vele andere Westerse landen, dus het onderstaande beperkt zich in algemene zin zeer zeker niet tot de Verenigde Staten. Hoewel recente verdraaiingen van de geschiedenis stellen dat Amerika werd gefundeerd op het basisprincipe "vrijheid van religie", is de historische realiteit dat Amerika werd gesticht volgens het recht op religieuze expressie dat beter als "vrijheid voor religie" kan worden omschreven. Een snelle geschiedenisles zal onthullen dat er in de Amerikaanse Grondwet geen concept bestaat dat "vrijheid VAN religie" voorstaat, noch wordt dit hierin ge´mpliceerd. De Founding Fathers (de grondleggers van de Verenigde Staten, zoals George Washington en Thomas Jefferson) citeerden duizenden Bijbelgeschriften, openden en sloten sessies met een gebed tot God, en verklaarden openlijk dat zij de Tien Geboden gebruikten in het opstellen van de wetten van deze grootse natie. Zij stonden feitelijk op grondgebied van de overheid terwijl zij direct uit de Bijbel voorlazen, terwijl zij schriftteksten in toespraken citeerden, en terwijl zij samen in gebed waren.

Als Amerika inderdaad gefundeerd zou zijn op een principe van "vrijheid van religie", dan zouden de Founding Fathers hun religie niet zo openlijk op grondgebied van de overheid hebben uitgeoefend. Er bestaan meer dan 4,500 vastgelegde openbare citaten van de Founding Fathers over de Bijbel, God, en jazeker, het belang van een morele ethiek die gebaseerd is op Christelijke principes. Al deze uitspraken werden gedaan terwijl deze regeringsleiders zich op overheidseigendom bevonden.

Er bestaat absoluut historisch bewijs dat de grondleggers van dit land en de schrijvers van haar Grondwet nooit geloofden in een "vrijheid van religie", noch in het tot zwijgen brengen van de vrijheid van meningsuiting wat betreft zaken met een religieuze natuur die op grondgebied van de overheid plaatsvinden. Dit is een recent concept, een recente verdraaiing van historische feiten waarvan wij geloven dat deze overeenkomt met een algemeen verval van morele ethiek.

Morele Ethiek - Wat is Onze Autoriteit?
Morele Ethiek is de fundering van het grote Amerika. Maar, moraliteit is niet relatief - het is gebaseerd op de absolute autoriteit van Bijbelse waarheid. Hoe moeilijk het ook is voor ons om dit te accepteren in deze 21e eeuwse techno-cultuur, toch zijn dit land en haar morele ruggegraat gestoeld op Christelijke principes. "Laten we tenslotte niet het religieuze karakter van onze oorsprong vergeten. Onze voorvaderen werden hierheen gebracht door hun hoge respect voor de Christelijke religie. Zij reisden in het licht hiervan, en werkten in de hoop ervan. Zij probeerden de principes ervan te verweven met de elementen van hun maatschappij, en om de invloed ervan over al haar instituties te verspreiden, zowel burgerlijk, politiek als literair." (Daniel Webster)

Lees Nu Morele Ethiek Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Goden en Godinnen
Kosmologisch Argument
Waarom Ben Ik Hier
God
Adam en Eva
De Blinde Mannen en de Olifant
Morele Ethiek
Kritisch Denken Les 1
Is God Echt
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Morele Ethiek to My Google!
Add Morele Ethiek to My Yahoo!
XML Feed: Morele Ethiek


Waarheid Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutTruth.org, Alle Rechten Voorbehouden.