10 Geboden

10 Geboden

 - God's Richtlijnen
U bent hier: Waarheid >> 10 Geboden

De 10 Geboden - God's Openbaring in het Oude Testament
De 10 Geboden kunnen in Exodus 20 in het Oude Testament van de Bijbel worden gevonden. Zij werden op de berg Sinaï rechtstreeks door God aan het volk van Israël overhandigd nadat Hij hen in Egypte van de slavernij had bevrijd:

"Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God...

EEN: 'Vereer naast mij geen andere goden.'

TWEE: 'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.'

DRIE: 'Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet.'

VIER: 'Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.'

VIJF: 'Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.'

ZES: 'Pleeg geen moord.'

ZEVEN: 'Pleeg geen overspel.'

ACHT: 'Steel niet.'

NEGEN: 'Leg over een ander geen vals getuigenis af.'

TIEN: 'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'

De 10 Geboden - De opsomming door Christus in het Nieuwe Testament
Ongeveer 1,400 jaar later werden de 10 Geboden in Matteüs 22 in het Nieuwe Testament opgesomd, toen Jezus door de religieuze "experts" van die tijd werd geconfronteerd:

"Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’" (Matteüs 22:36-40).

Wanneer we deze leerstelling van Christus goed beschouwen, dan onthult deze dat de eerste vier geboden die aan de kinderen van Israël waren gegeven in deze uitspraak zijn opgenomen: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand." Daarna worden de laatste zes geboden in de rest van de uitspraak samengevat: "heb uw naaste lief als uzelf."

Lees Nu 10 Geboden Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Is De Bijbel Waar?

Bijbel Codes
Bijbelse Tegenstrijdigheden
Christelijke Vervolging
Evangelie Van Lucas
Sint Lucas
Septuagint
Is de Bijbel Waar?
Bijbel Tegenstrijdigheden
Inleiding Tot De Bijbel
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add 10 Geboden to My Google!
Add 10 Geboden to My Yahoo!
XML Feed: 10 Geboden


Waarheid Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutTruth.org, Alle Rechten Voorbehouden.